Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • -


 • Authors: Lê, Trung Quân; Huỳnh, Văn Đặng; Nguyễn, Khánh Thuật (2021)

 • Cuốn sách gồm có 8 chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan về công nghệ IoTs. Chương 2 trình bày về các lĩnh vực ứng dụng IoTs, trong đó có một số ứng dụng được triển khai trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Tp.HCM. Chương 3 trình bày về các bộ giao thức mạng IoTs. Chương 4 trình bày về các nền tảng phần cứng và phần mềm mã nguồn mở IoTs phổ dụng. Chương 5 giới thiệu về các nền tảng điện toán đám mây (cloud computing), tính toán cận biên (edge computing), cũng như khả năng phối hợp với công nghệ IoTs trong kiến trúc N-Tier để phát triển các giải pháp và ứng dụng IoTs. Kiến trúc mạng do chúng tôi phát triển IoTs network testbed được giới thiệu để minh họa. Chương 6 trình bày về quản lý ngữ cảnh thông minh trong các ứng dụng và giải pháp Io...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Mai, Tiến Dũng; Huỳnh, Thị Thanh Thương; Nguyễn, Thanh Sơn; Nguyễn, Bích Vân; Phạm, Nguyễn Trường An (2021)

 • Giáo trình Nhập môn lập trình được biên soạn dựa theo đề cương của môn học Nhập môn lập trình đang được giảng dạy tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM. Giáo trình cung cấp một số kiến thức về chương trình máy tính, cách giải quyết bài toán trên máy tính và các kỹ thuật lập trình cơ bản. Các ví dụ minh họa và chương trình được viết bằng ngôn ngữ C/C++, đây là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến hiện nay. Các ví dụ minh họa được giải thích chi tiết nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về phương pháp xây dựng chương trình dựa trên lời giải của bài toán và cách thức vận hành của chương trình khi được thực thi trên máy tính.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Hoàng Chương; Vũ, Tuấn Hải; Đỗ, Trung Hiếu; Nguyễn, Xuân Huy (2021)

 • Chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt công nghệ như tính toán thông minh, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Do đó, áp lực về nhu cầu nâng cao năng lực tính toán, cả về chất lượng lẫn số lượng vô hình trung khiến mô hình máy tính hiện tại (máy tính cổ điển) lỗi thời vì kích thước transistor đã tới giới hạn lượng tử và không thể thu nhỏ hơn nữa. May mắn thay, máy tính lượng tử đã ra đời, có khả năng phục vụ hoàn toàn nhu cầu tính toán của nhân loại trong tương lai. Tuy vẫn còn giới hạn về công nghệ, vẫn có những thành tựu bước đầu về lĩnh vực này khiến chúng ta phải lưu tâm. Máy tính lượng tử cũng được xếp hạng thứ 7 trong danh mục các công nghệ chủ chốt trong cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4 của Bộ Khoa học Công nghệ (ban hành tháng 10 năm 2020)...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Hải Bằng (2021)

 • Giáo trình bao gồm 5 Chương và phụ lục với các nội dung sau: Chương 1.Tổng quan về ontology Chương 2. Các nghiên cứu liên quan Chương 3.Mâu thuẫn tri thức và lý thuyết đồng thuận Chương 4. Tích hợp ontology dựa trên lý thuyết đồng thuận Chương 5.Tích hợp ontology mờ Phụ lục. Các dự án nghiên cứu ontology FOR Industry 4.0 hiện nay.  

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lâm, Đức Khải; Trần, Đại Dương (2021)

 • Nội dung của tài liệu gồm 6 bài thực hành và 3 phụ lục: • Bài 1: Làm quen công cụ thực hành. • Bài 2: Đại số Boolean. • Bài 3: Thiết kế mạch tổ hợp. • Bài 4: Thiết kế phân cấp. • Bài 5: Flipflop và thanh ghi. • Bài 6: Thiết kế bộ đếm đồng bộ. • Phụ lục A: Giới thiệu Altera DE2 Board. • Phụ lục B: Thông tin, dữ liệu và tín hiệu. • Phụ lục C: Bộ giải mã LED 7 đoạn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lâm, Đức Khải; Trần, Đại Dương (2021)

 • Tài liệu được chia thành 6 bài, trong đó có 1 bài giới thiệu về ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog và 5 bài hướng dẫn thực hành các nội dung chính của môn học Thiết kế Luận lý Số: • Bài 1. Giới thiệu Verilog HDL. • Bài 2. Thiết kế máy trạng thái. • Bài 3. Thiết kế các thành phần của khối dữ liệu. • Bài 4. Thiết kế khối dữ liệu. • Bài 5. Thiết kế khối điều khiển. • Bài 6. Thiết kế bộ vi xử lý RISC.