Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Văn Kiếm; Đỗ, Phúc; Đỗ, Văn Nhơn (2005)

 • Giáo trình CÁC HỆ CƠ SỞ TRI THỨC là một trong các giáo trình quan trọng của đào tạo bậc đại học. Với mục đích xây dựng một giáo trình vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức học tập qua mạng, trong đó chủ yếu là khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên. Giáo trình đã sử dụng nhiều ví dụ minh hoạ để giúp sinh viên dể dàng nắm bắt các khái niệm, vấn đề. Giáo trình này được dùng kèm với giáo trình điện tử trên đĩa CD trong đó có thêm phần trình bày của giảng viên, nhằm phục vụ việc giảng dạy môn CÁC HỆ CƠ SỞ TRI THỨC qua mạng tin học viễn thông.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Hải Bằng (2005)

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 2 là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Với phương châm xây dựng một giáo trình vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức học tập qua mạng, trong đó chủ yếu là khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn. Giáo trình này được dùng kèm giáo trình điện tử trên đĩa CD trong đó có thêm phần trình bày của giảng viên, các bài tập và phần đọc thêm nhằm phục vụ việc giảng dạy và học tập môn Cấu trúc dữ liệu 2 qua mạng tin học viễn thông

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Hạnh Nhi; Dương, Anh Đức (2005)

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành CNTT. Phương châm là xây dựng một giáo trình vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức học tập qua mạng, trong đó chủ yếu là khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đăng Tỵ; Đỗ, Phúc (2005)

 • Trong những năm gần đây, thuật ngữ "CƠ SỞ DỮ LIỆU" (Tiếng Anh là DataBase, viết tắt tiếng Việt là CSDL) đã trở nên khá quen thuộc không chỉ riêng với những người làm Tin học mà còn đối với cả những người làm trong nhiều lĩnh vực khác như Thống kê, Kinh tế, Quản lý Doanh nghiệp v.v... Các ứng dụng của Tin học vào công tác quản lý ngày càng nhiều hơn và càng đa dạng hơn. Có thể nói hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế v.v... đều đã ứng dụng các thành tựu mới của Tin học vào phục vụ công tác chuyên môn của mình. Chính vì lẽ đó mà ngày càng nhiều người quan tâm đến lĩnh vực thiết kế và xây dựng các CSDL.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Ngọc Tín; Nguyễn, Trác Thức; Tôn Thất, Hòa An (2006)

 • Nội dung giáo trình tập trung vào những kiến thức căn bản nhất của lập trình java giúp người đọc bước đầu tiếp cập dễ dàng với công nghệ mới này, và đây cũng chính là một bước đệm để chúng ta trở thành “java shooter”. Một số vấn đề nâng cao trong ngôn ngữ lập trình java như: javabean, thiết kết giao diện dùng thư viện JFC(Java Foundation Class), lập trình mạng, lập trình cơ sở dữ liệu bằng java, lập trình ứng dụng web dùng J2EE (Java 2 Enterprise Edition), … sẽ được nói đến trong các chuyên đề nâng cao. Chương 6 của giáo trình giới thiệu tổng quan về lập trình cơ sở dữ liệu dùng jdbc.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê Thị, Thanh Mai (2005)

 • Con người luôn tồn tại trong hai thế giới. Một là thế giới tự nhiên gồm thực vật, động vật, đất, không khí và nước đã xuất hiện trước con người hàng tỉ năm và con người cũng là một thành phần trong thế giới này. Hai là thế giới nhân tạo, chính là các tổ chức xã hội và các vật thể nhân tạo do con người tạo ra bằng các thành tựu khoa học, công nghệ, chính trị. Cả hai thế giới này đều cần thiết cho cuộc sống của con người, sự tương hợp của chúng tạo nên sự bền vững lâu dài. Trước kia, khả năng thay đổi môi trường xung quanh của con người bị hạn chế. Hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người có khả năng khai thác, tiêu thụ tài nguyên, tạo ra chất thải và thay đổi thế giới bằng nhiều cách trong đó có đe dọa tới điều kiện tồn tại của con người và các sinh vậ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Kiều Hoa; Tôn Thất, Hòa An (2005)

 • Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm là môn học nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Qua môn học này sinh viên có cái nhìn khái quát về qui trình phát triển phần mềm, hiểu biết và thực hiện các giai đoạn trong qui trình trên một phần mềm cụ thể dựa trên những phương pháp, kỹ thuật trong quá trình thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế và cài đặt, viết sưu liệu đã được minh họa cụ thể trong giáo trình. Mục tiêu giáo trình là sinh viên có thể hiểu được những yêu cầu công việc cần phải làm ở mỗi giai đoạn của qui trình, để có thể đảm trách công việc ở một trong các giai đoạn làm phần mềm trong những nhóm dự án. Đây cũng là môn học cơ sở cho việc học tiếp các môn học khác trong lĩnh vực công nghệ phần mềm cũng như trong bộ môn công nghệ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đức Dân (2005)

 • Giáo trình NHẬP MÔN LOGIC HÌNH THỨC là một trong các giáo trình quan trọng của bậc đào tạo đại học. Với mục đích xây dựng một giáo trình vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức học tập qua mạng, trong đó chủ yếu là khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên. Giáo trình đã sử dụng nhiều ví dụ minh hoạ để giúp sinh viên dể dàng nắm bắt các khái niệm, vấn đề. Giáo trình này được dùng kèm với giáo trình điện tử trên đĩa CD trong đó có thêm phần trình bày của giảng viên, nhằm phục vụ việc giảng dạy môn NHẬP MÔN LOGIC HÌNH THỨC qua mạng tin học viễn thông. Tuy có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, nhưng do lần đầu xuất bản và trong thời gian ngắn nên không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mon...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Kiều Hoa; Tôn Thất, Hòa An (2005)

 • Giáo trình PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML là một trong các giáo trình chính yếu của ngành công nghệ thông tin. Với mục đích xây dựng một giáo trình vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức học tập qua mạng, trong đó chủ yếu là khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả nước ngoài nhất là những người sáng lập ra phương pháp này và đã sử dụng nhiều mô hình minh hoạ để giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt các khái niệm

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Kiều Hoa; Tôn, Thất Hoà An (2005)

 • Giáo trình PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML là một trong các giáo trình chính yếu của ngành công nghệ thông tin. Với mục đích xây dựng một giáo trình vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức học tập qua mạng, trong đó chủ yếu là khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả nước ngoài nhất là những người sáng lập ra phương pháp này và đã sử dụng nhiều mô hình minh hoạ để giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt các khái niệm. Giáo trình này được dùng kèm với giáo trình điện tử trên đĩa CD trong đó có thêm phần trình bày của giảng viên, nhằm phục vụ việc giảng dạy môn PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML qua mạng tin học viễn thông. Tuy đã ...