Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Phan, Thị Hà;  Advisor: Huỳnh, Như Phương; Nguyễn, Mạnh Hùng (2022)

 • Sự ra đời và phát triển của ngôn ngữ học tri nhận đã làm thay đổi cái nhìn về ẩn dụ. Nghiên cứu ẩn dụ không còn bó hẹp trong phạm vi ngôn ngữ, mà còn trong cả cách thức tư duy, tri nhận thế giới của con người. Dưới góc nhìn tri nhận luận, ẩn dụ được xem là một công cụ tạo nghĩa cho những phạm vi khái niệm mới gần với kinh nghiệm sống của con người, là một phần trong cách con người tư duy và hành động. Do đó, nghiên cứu ẩn dụ ngữ âm từ góc độ tri nhận là hƣớng nghiên cứu mới và phù hợp với xu thế phát triển của lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại. Đây cũng là một trong những nền tảng làm nên hệ thống lý thuyết mà luận án dùng để nhận diện và luận giải ý nghĩa ẩn dụ ở bình diện ngữ âm. Ẩn dụ ngữ âm là hiện tượng ngôn ngữ mang tính phổ quát hình thành trên cơ sở tương đồng về mặt ngữ âm. T...

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thế Phi.;  Advisor: Nguyễn, Văn Huệ; Nguyễn, Thị Hai (2016)

 • Luận án nghiên cứu ẩn dụ ý niệm cảm xúc, giới hạn ở năm loại hình cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu biểu hiện trong thành ngữ tiếng Việt, có so sánh với thành ngữ tiếng Anh tương ứng dưới góc nhìn ngữ nghĩa học tri nhận. Luận án sử dụng phương pháp miêu tả, phương pháp phân tích ngữ nghĩa và phương pháp đối chiếu làm cơ sở cho nghiên cứu, kết hợp với phương pháp thống kê định lượng và định tính để bổ sung cho kết quả nghiên cứu. Luận án phân tích các đặc điểm ẩn dụ ý niệm của năm loại cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu được biểu đạt trong 503 tổ hợp thành ngữ tiếng Việt và 419 tổ hợp thành ngữ tiếng Anh, dựa trên cơ sở lý luận của lý thuyết ẩn dụ ý niệm, lý thuyết lược đồ hình ảnh và các mô hình ẩn dụ cảm xúc. Các miền nguồn cơ bản được chọn lọc để khảo sát bao gồm VẬT CHỨA, PHƯƠNG HƯỚ...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Điệp.;  Advisor: Đỗ, Thị Bích Lài; Huỳnh, Thị Hồng Hạnh (2013)

 • - Chương 1 trình bày một vài vấn đề lí thuyết về thụ đắc ngôn ngữ và một số khái niệm làm công cụ cho việc miêu tả các đơn vị ngôn ngữ trong sách giáo khoa (SGK). - Chương 2 trình bày kết quả thống kê, miêu tả và phân tích về các đơn vị ngôn ngữ thuộc cấp độ ngữ âm và từ vựng được sử dụng trong SGK môn Tiếng Việt bậc tiểu học ở Việt Nam. - Chương 3 trình bày kết quả thống kê, miêu tả và phân tích về các đơn vị ngôn ngữ thuộc cấp độ ngữ, câu và văn bản được sử dụng trong SGK môn Tiếng Việt bậc tiểu học ở Việt Nam. - Chương 4 trình bày kết quả thống kê, miêu tả, phân tích, nhận xét về các đơn vị ngôn ngữ được sử dụng trong SGK môn Tiếng Anh bậc tiểu học ở Singapore; so sánh đối chiếu các đơn vị ngôn ngữ được sử dụng trong hai bộ SGK Tiếng Việt và Tiếng Anh; qua đó đưa ra mộ...

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Điệp;  Advisor: Đinh, Điền (2021)

 • Lịch sử nghiên cứu về độ khó của văn bản (viết tắt là ĐKVB), đặc biệt là các công trình nghiên cứu về ĐKVB tiếng Anh cho thấy văn bản (viết tắt là VB) có dễ hiểu hay khó hiểu phụ thuộc vào các yếu tố ngôn ngữ (viết tắt là YTNN) được sử dụng để chuyển tải nội dung trong văn bản đó; do vậy, luận án được thực hiện để xác định được vai trò, tác động, và sự ảnh hưởng của các YTNN đối với ĐKVB tiếng Việt, có đối chiếu với tiếng Anh. Phần chính văn của luận án bao gồm phần Mở đầu, phần Kết luận và 4 chương chính với nội dung như sau: Chương 1 trình bày về tổng quan và cơ sở lý luận của đề tài; trên cơ sở đó, luận án có được một khung lý thuyết để tìm ra các YTNN ảnh hưởng đến ĐKVB tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh). Bên cạnh đó, việc đúc rút thực tiễn từ kết quả nghiên cứu về các...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Hường.;  Advisor: Đặng, Ngọc Lệ (2014)

 • Luận án tập hợp tương đối đầy đủ các thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt chuyên ngành về các lĩnh vực Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Kỹ thuật hình sự, Phòng chống tội phạm hình sự, Phòng chống tội phạm kinh tế, Phòng chống tội phạm về ma túy, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát giao thông, Quản lý giáo dục & cải tạo phạm nhân, luật (Hình sự và Tố tụng hình sự). Luận án phân tích đặc điểm của hệ thống thuật ngữ Anh -Việt chuyên ngành cảnh sát từ góc độ nguồn gốc, cấu tạo, ngữ nghĩa và cách sử dụng. Trên cơ sở phân tích đặc điểm của hệ thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt chuyên ngành cảnh sát, luận án tiến hành so sánh đối chiếu tìm ra các điểm tương đồng cũng như khác biệt của hai hệ thống thuật ngữ từ góc độ nguồn gốc, cấu tạo, ngữ nghĩa và cách sử dụng. Luận án đề xuất các kỹ thuật ...

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Hải Long;  Advisor: Đỗ, Thị Kim Liên (2021)

 • Mục đích của luận án này chính là đi tìm những điểm tương đồng và dị biệt về các nhóm hành động (HĐ) hỏi-đáp, mục đích sử dụng, ý nghĩa, mối quan hệ giữa các HĐPT và HĐCH trong các cặp thoại chứa HĐ hỏi-đáp trong tiếng Việt và tiếng Anh (trên cứ liệu tiểu thuyết Hồ Anh Thái và Nicholas Sparks) để đóng góp cho lý thuyết hội thoại, dịch thuật, giảng dạy giao tiếp, biên soạn từ điển hay làm tiền đề cho những nghiên cứu liên quan đến HĐ hỏi-đáp sau này. Đối tượng nghiên cứu của luận án chính là các cặp thoại chứa HĐ hỏi-đáp trong tiếng Việt và tiếng Anh dựa trên cứ liệu gồm 1.236 cặp thoại trong 13 tiểu thuyết của Hồ Anh Thái và Nicholas Sparks. Để đạt được những mục đích nêu trên, chúng tôi tiến hành thực hiện các nhiệm vụ sau: Thống kê, phân loại các tham thoại chứa HĐ hỏi-đáp thành ...