Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nong, Thi Nhu Mai;  Advisor: Ho, Thanh Phong (2020)

 • Competitive international business environment in the global textile and apparel market has forced many textile and apparel firms to concentrate on supply chain management in order to face with fierce competition. Supplier selection process, a part in supply chain, has been a prime concern recently because many of firms in the world in general and in Vietnam in particular have been spending considerable amount on sourcing. Although the selection of suppliers is important, most of Vietnamese textile and apparel companies have a very simple process and only choose suppliers intuitively. This is one of the reasons causing high sourcing costs that often result high-price output, unstable quality products, and then lower the competitive advantage of an organization. Further, most of rese...

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Trần, Thế Cường;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hà; Thành Phần (2021)

 • Âm nhạc trong đời sống của người Gia Rai : Luận án trình bày về tộc người Gia Rai cư trú ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và phía Tây Khánh Hòa. Họ có một nền Âm nhạc riêng, tồn tại cách đây hàng ngàn năm. Các nhạc cụ của người Gia Rai gồm đàn Đá, T’rưng, Đing Đong, Krông-pút, đàn Nước, Tiêu, T’ni, cồng, chiêng và đặc trưng nhất là K’ni. Âm nhạc Gia Rai dùng thang 5 âm có bán cung. Âm nhạc Gia Rai là vốn quý của Việt Nam và thế giới nhưng đang có nguy cơ thất truyền. Cần phải có kế hoạch lưu giữ và truyền dạy Âm nhạc Gia Rai.

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đàng, Năng Hòa;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hà; Thành Phần (2021)

 • Hiện nay, hệ thống lễ Rija của người Chăm ở Việt Nam gồm có 4 nghi lễ: lễ Rija Nâgar (lễ múa đầu năm), lễ Rija Harei (lễ múa ban ngày), lễ Rija Dayep (lễ múa ban đêm) lễ Rija Praong (lễ múa lớn). Đây là hệ thống nghi lễ thuộc tín ngưỡng dân gian bao gồm nhiều nghi thức trình diễn múa, hát, âm nhạc và kịch nghệ, được người Chăm tổ chức nhằm để cầu cúng tổ tiên, các vị thần linh ban cho mưa thuận gió hòa, sức khỏe và mùa màng bội thu. Trong nghi lễ Rija, âm nhạc đóng vai trò quán xuyến từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, đó là những bài hát lễ, các điệu múa lễ, các bài trống, bài kèn tấu lễ… Từ nội dung thống nhất, âm nhạc đã thay thế hoàn toàn cho tiếng nói của con người để đối thoại với tổ tiên, ông bà và thần thánh. Nội dung của luận án “Âm nhạc trong nghi lễ Rija của người Chăm” đượ...

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Phan, Thị Hà;  Advisor: Huỳnh, Như Phương; Nguyễn, Mạnh Hùng (2022)

 • Sự ra đời và phát triển của ngôn ngữ học tri nhận đã làm thay đổi cái nhìn về ẩn dụ. Nghiên cứu ẩn dụ không còn bó hẹp trong phạm vi ngôn ngữ, mà còn trong cả cách thức tư duy, tri nhận thế giới của con người. Dưới góc nhìn tri nhận luận, ẩn dụ được xem là một công cụ tạo nghĩa cho những phạm vi khái niệm mới gần với kinh nghiệm sống của con người, là một phần trong cách con người tư duy và hành động. Do đó, nghiên cứu ẩn dụ ngữ âm từ góc độ tri nhận là hƣớng nghiên cứu mới và phù hợp với xu thế phát triển của lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại. Đây cũng là một trong những nền tảng làm nên hệ thống lý thuyết mà luận án dùng để nhận diện và luận giải ý nghĩa ẩn dụ ở bình diện ngữ âm. Ẩn dụ ngữ âm là hiện tượng ngôn ngữ mang tính phổ quát hình thành trên cơ sở tương đồng về mặt ngữ âm. T...

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Trần, Thị Thanh Trúc;  Advisor: Trịnh, Sâm (2021)

 • Vận dụng các khung lý thuyết về Phân tích diễn ngôn phê phán (Discourse Analysis), Lý thuyết Ẩn dụ ý niệm (Conceptual Metaphor Theory) và Lý thuyết phân tích ẩn dụ phê phán (Critical Metaphor Analysis), luận án đã tiến hành phân tích đặc điểm của ẩn dụ chiến tranh trên báo chí chính trị Mỹ trong bối cảnh dịa dịch COVID-19, qua đó cho thấy các tác động tích cực và tiêu cực của chúng đối với sự tiếp nhận diễn ngôn của độc giả. Luận án cũng đã khảo sát, miêu tả một số ẩn dụ ý niệm trong diễn ngôn báo chí Mỹ và so sánh với các ẩn dụ tương ứng trong diễn ngôn báo chí Việt Nam từ đó chỉ ra những sự tương đồng và khác biệt về các phương diện ngôn ngữ, văn hóa và tư duy trong hai hệ thống diễn ngôn.

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hồng;  Advisor: Trịnh, Sâm (2020)

 • Trước hết, từ việc nhận diện các ẩn dụ ý niệm (ADYN) phổ biến trong hai hệ thống diễn ngôn chính trị tiếng Việt (DNCTTV) và diễn ngôn chính trị tiếng Anh Mỹ (DNCTTAM), chú ý thích đáng sự tương tác về mặt văn hóa, luận án đã phân tích cấu trúc và chức năng của chúng trong mối quan hệ với miền nguồn và miền đích dựa vào chủ thuyết của Kövecses (2005, tr.67-68). Thứ đến, từ các đặc điểm đã xác lập, coi ADYN trong DNCTTV là cơ sở tiến hành so sánh với ADYN trong DNCTTAM, luận án đã tìm ra được những đặc điểm tương đồng và dị biệt trong hai hệ thống diễn ngôn chính trị (DNCT), cũng như nêu lên một số gợi ý về mặt thực tiễn có tính chất ứng dụng.

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Vũ, Hoàng Cúc;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệp; Huỳnh, Thị Hồng Hạnh (2022)

 • Hôn nhân và gia đình là hai phạm trù vô cùng quan trọng trong đời sống của con người, có vai trò quyết định, chi phối đến cuộc sống của mỗi cá nhân. Ai cũng được sinh ra từ một gia đình. Thiếu gia đình, con người trở nên côi cút bơ vơ trong cuộc đời. Lớn lên ai cũng phải nghĩ đến chuyện hôn nhân. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một gia đình bình yên để ta tìm về sau bao nhiêu vất vả khó nhọc trong cuộc mưu sinh chính là ước mơ và là sự phấn đấu của tất cả những người trưởng thành. Có thể nói, hôn nhân và gia đình là hai phạm trù góp phần quan trọng trong việc khẳng định sự tồn tại của một con người trong một xã hội được tổ chức, có văn hoá. Văn học là “tấm gương phản chiếu cuộc sống”, trong đó văn xuôi là tấm gương cho chúng ta thấy sự chân thực nhất về con người và ngôn ngữ đời thường...

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Huỳnh, Ngọc Minh;  Advisor: Đỗ, Quang Minh (2021)

 • Việt Nam hiện là một trong những quốc gia đứng đầu trên thế giới về tài nguyên đất hiếm, thế nhưng công nghiệp đất hiếm Việt Nam ít có điều kiện để nghiên cứu, phát triển do chưa đầu tư nhiều cho mảng khoa học công nghệ này. Mặt khác, nhu cầu sử dụng GTT nói chung và GTT LS2 nha khoa nói riêng là rất lớn, nhưng chưa được nghiên cứu và ứng dụng sản xuất tại Việt Nam. Mặc dù là loại vật liệu có nhiều tính năng vượt trội nhưng còn khá mới, đòi hỏi trình độ công nghệ cao, cần có sự hiểu biết sâu về bản chất và công nghệ chế tạo. Trong luận án, hai oxyt NTH CeO2 (0 - 2 %kl), Nd2O3 (0 - 1 %kl) lần lượt được thêm vào thành phần gốm thủy tinh lithium disilicate hệ Li2O-SiO2-K2O Al2O3-P2O5 để nghiên cứu ảnh hưởng đến sự kết tinh và các tính chất của GTT hệ lithium disilicate dùng trong nha ...

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai;  Advisor: Hạ, Thị Thiều Dao (2020)

 • Luận án có những đóng góp chủ yếu sau đây: Đóng góp về mặt lý luận hệ thống lại (kế thừa và phát triển) cơ sở lý thuyết liên quan đến rủi ro, thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng lựa chọn biện pháp ứng phó ở cấp độ hộ, trong đó tập trung phân tích cơ chế ảnh hưởng của mức độ trầm trọng của từng loại rủi ro đến từng nguồn thu nhập; và nhấn mạnh thêm vai trò của thái độ rủi ro ảnh hưởng đến sự lựa chọn biện pháp ứng phó của hộ gia đình. Đóng góp về mặt thực tiễn Một là, phân tích thực trạng các loại rủi ro mà hộ gia đình nông thôn Việt Nam đang đối mặt, các nguồn thu nhập chính và biện pháp ứng phó với rủi ro phổ biến của hộ trong giai đoạn 2008 – 2016. Hai là, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng loại rủi ro đến các nguồn thu nhập, các yếu tố chính ảnh hưởng đến lựa chọn biện pháp ứ...