Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Đức Mậu; Trần, Long (2019)

 • Ả đào là một kiểu người nghệ sỹ chuyên nghiệp điển hình được đào luyện trong bối cảnh xã hội phong kiến Việt Nam, là một trong số nhiều nhân vật văn hóa của văn hóa Việt Nam. Luận án này vận dụng lý thuyết của Trường phái Văn hóa và Nhân cách (Thuyết văn hóa) nhằm tập trung mô tả những đặc tính của ả đào như một nhân cách nghệ sỹ Ca Trù (Hát Ả Đào) – một tiểu văn hóa nghề (văn hóa ả đào) trong quan hệ với văn hóa Việt Nam (một văn hóa lớn hơn), qua đó chỉ ra vai trò vị thế xã hội của ả đào và vai trò đại diện của văn hóa ả đào trong dây chuyền tạo ra các mối liên kết giữa các lĩnh vực văn hóa Việt Nam.

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Hoang, Thi Thuc;  Advisor: Genoni, Paul (2015)

 • This research investigated whether Vietnam, as an example of a developing country with limited history of academic library cooperation, is able to adopt and successfully develop consortia as a model to improve access to content and the delivery of services. The research used a mixed methods approach in a two-phase sequential research design consisting of a questionnaire and interviews to collect data relevant to addressing the research question: Are library consortia suited as a means of cooperation by Vietnamese academic libraries, and if so how can they be successfully developed and implemented? The findings provide a picture of the current and likely future state of cooperation and consortia among Vietnamese academic libraries, and support the view that they have not as yet adopt...

 • Thesis


 • Authors: Võ, Kim Hà.;  Advisor: Nguyễn, Đức Dân (2011)

 • Kết hợp hai lý thuyết quan trọng trong Ngôn ngữ học Tri nhận là ẩn dụ ý niệm và nguyên mẫu, nội dung luận án bao gồm hai phần chính: hiệu quả nguyên mẫu trong cấu trúc nội tai của ẩn dụ và hiệu quả nguyên mẫu phát sinh từ những mối quan hệ bên ngoài cấu trúc ý niệm ẩn dụ. Trong cấu trúc nội tại của ẩn dụ, hiệu quả nguyên mẫu thể hiện ở tính bất đối xứng và một hướng của phép chiếu từ miền nguồn sang miền đích. Miền nguồn và các yếu tố trong miền nguồn có vai trò cơ sở, quyết định các yếu tố tương hợp trong một miền đích hay nhiều miền đích. Ví dụ minh họa là những ẩn dụ hình thành từ những ý niệm khác nhau trong miền nguồn NHÀ. Quan hệ giữa các ẩn dụ cùng miền nguồn DÒNG CHẢY và giữa các ẩn dụ cùng miền đích SUY NGHĨ được phân tích để tìm nghĩa trung tâm và phép chiếu trung tâm, ...

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thế Phi.;  Advisor: Nguyễn, Văn Huệ; Nguyễn, Thị Hai (2016)

 • Luận án nghiên cứu ẩn dụ ý niệm cảm xúc, giới hạn ở năm loại hình cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu biểu hiện trong thành ngữ tiếng Việt, có so sánh với thành ngữ tiếng Anh tương ứng dưới góc nhìn ngữ nghĩa học tri nhận. Luận án sử dụng phương pháp miêu tả, phương pháp phân tích ngữ nghĩa và phương pháp đối chiếu làm cơ sở cho nghiên cứu, kết hợp với phương pháp thống kê định lượng và định tính để bổ sung cho kết quả nghiên cứu. Luận án phân tích các đặc điểm ẩn dụ ý niệm của năm loại cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu được biểu đạt trong 503 tổ hợp thành ngữ tiếng Việt và 419 tổ hợp thành ngữ tiếng Anh, dựa trên cơ sở lý luận của lý thuyết ẩn dụ ý niệm, lý thuyết lược đồ hình ảnh và các mô hình ẩn dụ cảm xúc. Các miền nguồn cơ bản được chọn lọc để khảo sát bao gồm VẬT CHỨA, PHƯƠNG HƯỚ...

 • Thesis


 • Authors: Thân, Ngọc Anh.;  Advisor: Vũ, Văn Gầu (2012)

 • Văn hoá tinh thần là tổng thể các giá trị tinh thần, do hoạt động trí óc của con người sáng tạo, phát minh ra, nhằm thoả mãn những nhu cầu vật chất, tinh thần của con người. Nó biểu hiện trình độ phát triển tinh thần của mỗi dân tộc. Trong hơn 300 năm tồn tại ở Thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo đã ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến quan niệm, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá - nghệ thuật trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên nghiên cứu sự ảnh hưởng này là cần thiết trong quá trình nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phật giáo du nhập và phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên những điều kiện về kinh tế - xã hội, tiền đề văn hoá, tư tưởng. Trong quá trình tồn tại, Phật giáo đã hình thành nên các đặc ...

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Lê, Đắc Tường.;  Advisor: Lê, Giang. (2017)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án bao gồm 4 chương 8 tiết. Trong chương 1, luận án tìm hiểu tổng quan tình hình nghiên cứu về tư tưởng Thiền Lão, tư tưởng Thiền Lão trong lý luận văn học cổ Trung Quốc và tư tưởng Thiền Lão trong lý luận, phê bình văn học cổ điển Việt Nam; đồng thời khái quát về các khuynh hướng trong lý luận, phê bình văn học cổ điển Việt Nam. Chương 2 nghiên cứu phạm trù Tự nhiên trong tư tưởng Thiền Lão và trong lý luận, phê bình văn học cổ Trung Quốc; đồng thời tập trung làm rõ quan niệm Tự nhiên trong lý luận, phê bình văn học cổ điển Việt Nam với hai nội dung: Tự nhiên trong quan niệm của các tác giả thời Lý - Trần và Tự nhiên trong quan niệm của các tác giả thời Lê - Nguyễn. Chương 3 nghiên cứu phạm trù Hư tĩnh, Vô ngôn t...

 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Lê, Anh Dũng.;  Advisor: Võ, Ngọc Điều.; Đinh, Hoàng Bách. (2019)

 • Hiện nay thị trường điện đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng do có nhiều ưu điểm, Việt Nam cũng đang bắt đầu hình thành và vận hành thị trường điện trên cả nước. Một trong các yếu tố quan trọng khi vận hành hệ thống điện theo thị trường điện là phải tính được công suất phát của các NMPĐ và giá thành điện năng theo yêu cầu của phụ tải từng giờ trước khi tham gia phát điện. Hơn nữa, hệ thống điện vận hành cần đến các yếu tố quan trọng như: tối ưu kinh tế, tối ưu phân bố công suất, tối ưu công suất phản kháng để hệ thống phát điện với chi phí thấp nhất và vận hành ổn định nhất. Năng lượng gió ngày nay được sử dụng nhiều trên thế giới do đây là nguồn năng lượng tái tạo không ô nhiễm môi trường và không tốn chi phí nhiên liệu, tuy nhiên năng lượng gió có chi phí đầu tư cao và khi ...