Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Nguyễn, Minh Hải;  Advisor: Quản, Thành Thơ (2019)

  • Phân tích chương trình là một lĩnh vực đang thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, một trong những vấn đề lớn của bài toán này nằm ở việc xây dựng đồ thị luồng điều khiển của chương trình nhị phân. Đây là một khó khăn lớn do đồ thị luồng điều khiển thường được tạo ra và thay đổi một cách ngẫu nhiên do những kỹ thuật như mã tự thay đổi. Tuy nhiên, khó khăn điển hình trong lĩnh vực xây dựng đồ thị luồng điều khiển là quá trình xử lí những câu lệnh nhảy không trực tiếp. Trong luận án này, chúng tôi đề xuất hướng tiếp cận kiểm tra thực thi ký hiệu động kết hợp quá trình phân tích tĩnh và kiểm tra động để xây dựng đồ thị luồng điều khiển từ mã nhị phân của chương trình. Mục tiêu của hướng tiếp cận này là để giảm sự không chính xác trong xử lý lệnh nhảy động của quá...

  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Nguyễn, Minh Hải;  Advisor: Lê, Văn Việt Mẫn; Hoàng, Kim Anh (2022)

  • Rong biển được xem là nguồn nguyên liệu từ sinh vật thủy sinh đã và đang được nhiều nhà khoa học chú ý đến như là nguồn nguyên liệu sản xuất ethanol thế hệ thứ ba sau tinh bột và lignocellulose. Rong biển có sinh khối lớn, không cạnh tranh với cây lương thực, không chiếm diện tích đất canh tác nên được xem là nguồn nguyên liệu phù hợp để sản xuất ethanol. Giống rong biển Chaetomorpha sp. có mặt tự nhiên với số lượng lớn trong khắp các ao hồ nuôi tôm quảng canh tại các tỉnh Tây Nam Bộ. Sau khi thu hoạch thủy sản, loài rong này thường bị bỏ phí và gây ô nhiễm môi trường. Việc nghiên cứu thu nhận các sản phẩm có giá trị từ loài rong trên sẽ tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.