CL – Đề tài Nghiên cứu khoa học (Research papers) (228)

BROWSE BY

Item 1 - 20 [/228]

 • Authors: Bùi, Thị Như Phượng Th.S (2015)

  Chương trình Quan Trắc và Phân tích Môi trường vùng đất liền 3 - Miền Nam do Viện Môi Trường và Tài Nguyên (IER) - ĐHQG TP.HCM thực hiện định kỳ hằng năm quan trắc về chất lượng môi trường nước và không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM) và các tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ bao gồm: Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và thị trấn Mộc Hóa (Đồng Tháp Mười) được chọn làm điểm nền. Tất cả số liệu quan trắc của trạm được chuyển về Trung tâm Quan trắc thuộc Tổng Cục Môi Trường – Bộ Tài Nguyên và Môi Trường theo báo cáo từng đợt và báo cáo tổng hợp kết quả năm.
 • Authors: Châu, Nguyễn Xuân Quang PGS.TS. (2016)

  Đề tài nghiên cứu được tiến hành nhằm các mục đích tổng quan về giải pháp thoát nước bền vững cho mục đích giảm rủi ro ngập lụt đô thị dưới ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu và đô thị hóa, trong đó đề tài cách tiếp cận Phát triển tác động thấp – Low impact development (LID) và các giải pháp kỹ thuật của cách tiếp cận này được tập trung nghiên cứu. Thông qua trường hợp nghiên cứu tại Tp. Cần Thơ, đề tài giới thiệu cách tiếp cận đánh giá khả năng thực hiện các giải pháp kỹ thuật của LID dựa trên cộng đồng và cho một bối cảnh địa phương cụ thể. Dựa trên kết quả đánh giá này nghiên cứu hướng đến những đề xuất kiến nghị góp phần nâng cao khả năng thực hiện các giải pháp LID tại Tp. Cần Thơ nó...
 • Authors: Lê, Văn Hiếu PGS.TS. (2017)

  Hạt nano ô xít sắt từ được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa. Qúa trình chức năng hóa 1,1’-Carbonyldiimidazole (CDI) lên bề mặt hạt nano ô xít sắt từ được thực hiện theo quy trình chính sau: Fe3O4  SiO2 (storber và Sol-gel)  3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPS)  CDI. Kết hợp kết quả phân tích từ XRD, FTIR, TEM, VSM, Zeta...xác nhận rằng chúng tôi đã tổng hợp thành công hạt nano ô xít sắt từ Fe3O4 có cấu trúc lõi@vỏ Fe3O4@SiO2 và bề mặt được chức năng bởi CDI. Hạt nano ô xít Fe3O4@SiO2 - GPS-CDI thể hiện tính siêu thuận từ. Khả năng gắn kết của hạt nano ô xít sắt từ Fe3O4@SiO2 - GPS-CDI được xác nhận thông qua việc bắt giữ được Protein A. Các nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu s...
 • Authors: Châu, Nguyễn Xuân Quang PGS.TS. (2017)

  Thành phố Cần Thơ là khu vực được dự báo chịu nhiều rủi ro do tác động của Biến đổi khí hậu (BĐKH), trong đó cộng đồng dân cư nghèo sẽ là cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Bài báo đi sâu tìm thiểu về tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng của cộng đồng nghèo thành phố Cần Thơ. Với mục đích tìm hiểu mối liên hệ giữa các yếu tố chi phối tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng của cộng đồng nghèo với BĐKH, bài báo hướng tới mục tiêu cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng một kế hoạch chiến lược tổng thể, toàn diện phát triển bền vững cho thành phố Cần Thơ thông qua những đề xuất góp phần giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bài báo sử dụng khung lý thuyết phân tích Tính dễ tổ...
 • Authors: Dương, Nguyên Vũ GS.TS (2016)

  Do sự ảnh hưởng của vấn đề phát triển dân số và kinh tế nhanh chóng ở các nước đang phát triển như Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Nam Á, các hoạt động giao thông đặc biệt là trong khu vực đô thị ngày càng tăng. Điều này khiến cho việc quản lý giao thông đô thị trở thành một bài toán cấp thiết tại các quốc gia trên. Hơn thế nữa, sự phức tạp trong việc thu thập và sử lý dữ liệu giao thông khiến cho nhu cầu về một hệ thống giao thông thông minh (ITS) trở nên cấp thiết hơn. Hệ thống giao thông thông minh đã được phát triển ở nhiều quốc gia phát triển nhưng ở các nước đang phát triển, việc áp dụng một số giải pháp có sẵn không khả thi do chi phí lắp đặt và bảo trì một hệ thống ...
 • Authors: Nguyễn, Anh Phong TS. (2016)

  Trường ĐH Kinh tế-Luật là thành viên của ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện tầm nhìn để trở thành một trường đại học theo định hƣớng nghiên cứu. Từ năm 2013, ĐHQG TP.HCM đã đầu tư cho trường ĐH Kinh tế-Luật dự án “Phòng mô phỏng thị trường tài chính” với mục đích tăng cường nguồn lực nghiên cứu cho Trường. Từ cưối năm 2013, trường đại học Kinh tế-Luật đã hình thành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế-Tài chính. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính ra đời sử dụng các nguồn lực của Phòng mô phỏng thị trường tài chính, thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tác động của các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính V...
 • Authors: Đặng, Viết Hùng TS. (2016)

  Hệ thống ICEAS – MBSBR (Intermittent Cycle Extended Aeration System - Moving Bed Sequencing Batch Reactor) là một sự kết hợp của giá thể di động vào hệ thống ICEAS – SBR đã được nghiên cứu để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp có nồng độ nitơ cao. Hai mô hình được chế tạo bằng mica có cùng thể tích chế tạo là 23,63 lít trong đó mô hình ICEAS – MBSBR dùng để kiểm chứng và mô hình ICEAS – SBR dùng để đối chứng. Giá thể Anox Kaldnes K3 được cho vào mô hình ICEAS – MBSBR là khoảng 6 lít. Mỗi chu kỳ kiểm soát có thời gian là 8 giờ trong đó thời gian phản ứng là 6 giờ với các giai đoạn sục khí và khuấy trộn nối tiếp, thời gian lắng nước là 1 giờ và thời gian xả nước...
 • Authors: Trần, Tấn Việt (2016)

  Mục tiêu của nghiên cứu này là tiến hành điều chế biodiesel từ dầu hạt cao su trong môi trường rượu siêu tới hạn. Dầu hạt cao su được ép từ hạt cây cao su, là một dạng dầu thực vật không ăn được với độ nhớt cao hơn diesel, có hàm lượng nước và acid béo tự do cao, được dùng như nguyên liệu trong nghiên cứu. Nếu so với phương pháp ester hóa sử dụng xúc tác truyền thống thì phương pháp cho phản ứng với rượu siêu tới hạn có nhiều ưu điểm hơn, thích hợp với tính chất của nguyên liệu này. Phản ứng chuyển hóa ester dầu hạt cao su trong methanol siêu tới hạn được khảo sát trong khoảng nhiệt độ từ 240 – 320 oC, áp suất phản ứng chỉ từ 78 – 96 bar, thời gian phản ứng từ 2 đến 50 phút, tỷ lệ mo...
 • Authors: Nguyễn, Minh Tâm PGS.TS. (2016)

  Nội dung nghiên cứu này tập trung đánh giá về sự ảnh hưởng của các thành phần khoáng trong các loại xi măng khác nhau đến sự hình thành cường độ của cọc đất trộn xi măng. Nghiên cứu được tiến hành với hàm lượng xi măng thay đổi từ 15% đến 30%, và thời gian bảo dưỡng từ 7 ngày đến 28 ngày. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cường độ nén của đất trộn xi măng đạt giá trị cao ở hàm lượng xi măng 30%. Sự phát triển cường độ tăng nhanh ở thời gian bảo dưỡng 7 ngày và sau đó tăng chậm ở thời gian bảo dưỡng 28 ngày. Xi măng loại D có hàm lượng khoáng cao nhất và mẫu đất gia cố xi măng loại D cũng tương ứng cho cường độ cao nhất. Mô đun cát tuyến (E50) đạt từ 69 qu đến 687 qu ở 28 ngày bảo dưỡng.<...
 • Authors: Huỳnh, Trần Mỹ Hòa ThS. (2017)

  Vật liệu graphene được tổng hợp từ phương pháp hóa học (Graphene Oxide được khử - rGO) là một ứng cử viên hứa hẹn cho ứng dụng chế tạo cảm biến nhạy khí trong những năm gần đây do bởi các đặc tính tuyệt vời của chúng. Các nhóm chức chứa oxy khác nhau (chứa đựng các liên kết dư thừa - dangling bonds) được đính kết trên mạng carbon làm cho rGO dễ dàng hồi đáp với các phân tử khí tương thích. Các sự hồi đáp này được phân tích dựa trên những thay đổi trong tính dẫn điện của vật liệu rGO. Tuy nhiên, trong các màng rGO các vùng cấu trúc hoàn hảo và các vùng cấu trúc có sai hỏng đan xen với nhau cũng như độ dày màng không đồng đều là kết quả từ quá trình xử lý bởi các chất hóa học. Các nhân...
 • Authors: Bùi, Bá Trung ThS. (2015)

  Sông Mê Kông là nguồn cung cấp nước chính cho nông nghiệp và sinh hoạt ở đồng bằng sông Mê Kông. Vi khuẩn lam (VKL)hay còn gọi là tảo Lam, được biết đến như là tảo độc, thường xuất hiện với nồng độ cao ở các hồ và sông. VKL có thể gây độc với động vật hoang dã và con người bởi vì chúng có thể sản xuất ra độc tố. Chúng tôi đã thực hiện một điều tra về VKL từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2015 tại 7 điểm thu mẫu tại đồng bằng sông Mê Kông. Kết quả cho thấy VKL đa dạng và nhiều ở khu vực thượng lưu. Hơn 40 loài tảo Lam đã được phân loại ở sông Mê Kông và các loài thuộc giống Microcystis và Oscillatoria thường gặp nhất. Nồng độ của tảo Lam vào khoảng 3.7 tới 14,0 µg chlorophyll-a.L-1 ở thượng ...
 • Authors: Bành, Quốc Tuấn TS. (2015)

  Nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế, trong thời gian vừa qua, nước ta đã có nhiều cố gắng quan trọng trong việc ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, trong đó có việc xây dựng và ban hành các quy phạm xung đột tại Phần thứ bảy Bộ Luật dân sự năm 2005. Việc áp dụng các quy phạm xung đột của Bộ Luật dân sự năm 2005 trong thực tiễn đã góp phần quan trọng thúc đẩy các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài phát triển cũng như góp phần quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình phát triển của nền kinh tế - xã hội Việt Nam cũng như những hạn chế vốn có của cá...
 • Authors: Trần, Hùng Sơn TS. (2015)

  Mục đích nghiên cứu tổng quát của đề tài là phân tích các bất ổn tài chính tại Việt Nam. Từ mục tiêu tổng quát này, đề tài xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể: (1) Phân tích bất ổn tài chính của Việt Nam theo khung phân tích bảng cân đối tài sản. (2) Phân tích tác động của bất ổn tài chính đến tăng trưởng, ổn định kinh tế. (3) Phân tích tác động của bất ổn tài chính đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam. (4) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất các gợi ý nhằm giảm các bất ổn tài chính của Việt Nam trong tương lai.
 • Authors: Trịnh, Ngọc Minh TS. (2013)

  Các môi trường thực hành thử nghiệm, các mô phỏng của các vấn đề trong thực tế đang là phần còn thiếu. Do đó nhóm đề tài đã xây dựng sản phẩm Attacking Technics LAB (ATLAB) với mục tiêu là hình thành một môi trường thực hành, thử nghiệm các phương thức tấn công Web. Đặc điểm chính của sản phẩm là các bài thực hành được xây dựng một cách trực quan, các bước thực hành được hướng dẫn một cách chi tiết tỉ mỉ, cấu trúc hệ thống dễ tích hợp và các sản phẩm hiện có như Webgoat và dễ dàng nâng cấp độc lập hoặc cùng các sản phẩm này nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu về ATTT cho ứng dụng Web.
 • Authors: Lê, Trấn TS. (2016)

  Đề tài này tập trung nghiên cứu và chế tạo màng SnO2 pha tạp Sb (ATO) và SnO2 pha tạp Ga (GTO) theo nhiệt độ lắng đọng và nhiệt độ ủ. Cả hao loại màng ATO và GTO được lắng đông trên đế thạch anh từ bia gốm hổn hợp(SnO2+Sb2O3) và (SnO2+Ga2O3), bằng phương pháp phún xạ magnetron DC trong khí nền Ar với áp suất 2×10-3torr. Mặt ưu tiên (101) chiếm ưu thế do Ga thay thế Sn trong mạng chủ Sn trong khi đó kết quả này không được ghi nhận đối với màng ATO, đó là do quá trình xử lý nhiệt độ lắng đọng và nhiệt độ ủ khác nhau. Trạng thái hía trụ của Sb và Ga tồn tại trong màng ATO và GTO được ghi nhận bởi phổ quang điện tử (XPS). Tính chất dẫn điện loại p nhận được ở nhue65t độ lắng đọng 400oC, v...
 • Authors: Hoàng, Thị Thu ThS (2015)

  Trong đề tài này, nhóm tác giả chủ yếu giới thiệu phương pháp chế tạo sợi AgNWS bằng phương pháp Polyol là một phương pháp nhanh chóng, đơn giản và rẻ tiền. Với phương pháp này chúng tôi đã chế tạo được các sợi Ag khá đồng đều với đường kính khoảng 50 nm và chiều dài có thể lên đến 50 µm. Nhóm tác giả cũng đã khảo sát một số tác nhân ảnh hưởng đến sự hình thành AgNWS như KBr, PVP…thông qua hình thái học và các đặc tính quang học của chúng. PVP có tác dụng thụ động hóa một số mặt của mầm Ag để tạo ra sự phát triển 1 chiều {1,1,1} với tỉ số chiều dài/ đường kính có thể lên đến 1400. Ngoài ra, tỉ lệ giữa PVP và AgNO3 còn quyết định đến hình thái học của Ag là Ag nanoparticles hay Ag nano...
 • Authors: Đào, Nguyên Khôi TS. (2016)

  Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi sử dụng đất lên chu trình thủy văn ở lưu vực sông Sêrêpôk với dụng mô hình thủy văn sinh thái SWAT. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình đã chỉ ra rằng mô hình SWAT có thể mô phỏng tốt chu trình thủy văn cho khu vực nghiên cứu. Dựa vào mô hình đã được hiệu chỉnh này, các tác động riêng lẽ và tổng hợp của biến đổi khí hậu và thay đổi sử dụng đất được xem xét. Các kết quả cho thấy rằng, quá trình thay đổi sử dụng đất làm tăng dòng chảy trong sông (0.25%) và dòng chảy tràn (1.2%) và giảm lưu lượng dòng chảy ngầm (2.1%). Biến đổi khí hậu làm gia tăng dòng chảy trong sông (0.1 đến 2.7%), dòng chảy tràn (1....