CL – Bài báo (Articles) (63)

BROWSE BY

Item 1 - 20 [/63]

 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2022-04-09)

  Quy hoạch tỉnh Bắc Giang vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/2/2022. Bài viết nêu lên một số nhận xét khái quát và một số suy nghĩ về trình tự và trật tự quy hoạch lãnh thổ trong Luật Quy hoạch.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2022-03-25)

  Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long là quy hoạch vùng đầu tiên sau khi Luật Quy hoạch (2017) có hiệu lực thi hành. Phân tích Quy hoach đối chiếu với Luật chỉ ra Quy hoạch có những điểm chưa đúng với quy định của Luật, đồng thời cho thấy chất lượng quy hoạch sẽ được nâng cao nếu Luật được bổ khuyết trên một số nội dung mà bài tham luận này trình bày với Tọa đàm.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (1992)

  Phương án chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nam bộ được các nhà khoa học nước ta thực hiện từ 3/91 đến 9/91. Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, đặc biệt của bạn đọc các tỉnh phía Nam, xin giới thiệu bài viết giới thiệu về phương án này của tác giả Nguyễn Ngọc Trân.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2022-03-24)

  Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, được chờ đợi từ cuối năm 2020 và được kỳ vọng sẽ triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ, khắc phục sự tụt hậu của đồng bằng so với bình quân cả nước và đưa vùng vào quỹ đạo phát triển bền vững. Bài viết phân tích bước đầu văn bản, đưa ra năm nhận xét khái quát, một số câu hỏi, đề xuất và kiến nghị.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2019-06-21)

  Nghị quyết 120/NQ-CP ban hành ngày 17.11.2017 là một cột mốc dánh dấu sự đổi mới tư duy phát triển đối với đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), từ mô hình tăng trưởng kinh tế đến sử dụng tài nguyên tôn trọng quy luật, từ tư duy sản xuất nông nghiệp đến làm kinh tế nông nghiệp, từ quan tâm thuần túy tăng trưởng kinh tế đến giải quyết hài hòa tăng trưởng kinh tế, công bằng và tiến bộ xã hội, và bảo vệ môi trường, từ hành động riêng lẻ đến tác động có phối hợp vì lợi ích tổng thể … Đánh giá kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết, bên cạnh các con số, là dịp để nhìn lại sự chuyển biến về chiều sâu trong các vấn đề cơ bản trên đây.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2022-03-01)

  Bài viết khảo sát mực nước giờ, các mực nước đặc trưng ngày, năm và diễn thế biến động trong 33 năm, (1988-2020) tại hai trạm thủy văn Xẻo Rô và Rạch Giá. Ảnh hưởng của triều Biển Đông mạnh hơn hẵn so với triều Biển Tây, với những dấu hiệu biến đổi trong các năm gần đây. Đỉnh triều cao nhất năm tại Rạch Giá, và khoảng cách biến động năm của các mực nước đặc trưng ngày tại Xẻo Rô, biến động khác biệt với các đại lượng tương ứng tại tám trạm thủy văn cửa sông khác của đồng bằng sông Cửu Long.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2022-02-08)

  Bài viết giới thiệu những đổi thay ở Vịnh Rạch Giá trong 42 năm qua. Rõ rệt nhất là mở rộng đất liền bằng lấn biển. Dấu ấn rõ không kém là các cống sông Kiên, Kênh nhánh của sông Kiên và Kênh Cụt sau khi lần lượt đi vào hoạt động từ năm 2016 đã điều tiết sự trao đổi nước và trầm tích giữa Vịnh và vùng Tứ giác Long Xuyên và đồng thời giao thông thủy giữa Kiên Giang và Bán Đảo Cà Mau. Sau cùng là một số trao đổi và khuyến nghị.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021-12-28)

  Vòng xoáy “khan hiếm nước ngọt – khai thác nước ngầm – sụt lún đất – xâm nhập mặn” đang gây sụt lún đồng bằng sông Cửu Long. Để người dân yên tâm “bám trụ”, vấn đề cốt lõi là có nước ngọt cho sinh hoạt. Tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và lọc nước mặn thành nước ngọt mở ra triển vọng Côn Đảo là nơi sản xuất và cung ứng nước ngọt cho vùng mặn của đồng bằng.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2018-11-27)

  250 năm, bốn cuộc cách mạng công nghiệp. Đâu là động lực, đâu là (những) đặc trưng nổi bật và những tác động lên sản xuất, giao thương, môi trường và xã hội? Bài tham luận nhìn lại các cuộc cách mạng công nghiệp đã và đang diễn ra để tìm lời giải đáp và từ đó đóng góp vào việc chuẩn bị đáp ứng những yêu cầu của cuộc cách mạng lần thứ tư đặt ra. Nhìn lại còn để thấy cụ thể mối quan hệ giữa các cuộc cách mạng công nghiệp với giáo dục và đào tạo, và nghiên cứu khoa học, để thấy khoa học và công nghệ đã thúc đẩy như thế nào các cuộc cách mạng. Những đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều ngành và môn học mới, không chỉ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công ...
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021-11-23)

  Trạm Sông Đốc là một trạm thủy văn cửa sông ven bờ Biển Tây. Bài viết tiếp tục khảo sát mực nước tại trạm Ông Đốc đã được trình bày trong báo cáo khoa học 2 với chuỗi số liệu kéo dài đến 31/12/2020. Sự biến động của mực nước giờ, của các mực nước đặc trưng (MNĐT) ngày, tháng, năm, tại một số lát cắt trong chuỗi số liệu 25 năm được bài viết phân tích. Sau cùng là phần thảo luận và đề xuất một số vấn đề có liên quan đến bờ Biển Tây và Bán đảo Cà Mau.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021-10-18)

  Trạm thủy văn Năm Căn không phải là một trạm ven biển nhưng mực nước ở đây có ý nghĩa quan trọng và độc đáo bởi vị trí địa lý của Năm Căn. Bài viết đi sâu và mở rộng khảo sát sự biến động của mực nước tại trạm Năm Căn đã trình bày trong báo cáo khoa học 2. Sự biến động của mực nước giờ, của các mực nước đặc trưng (MNĐT) ngày, tháng, 6 tháng, năm, tại một số lát cắt trong chuỗi số liệu 33 năm, và so sánh mực nước giờ trạm Năm Căn với trạm Gành Hào là những nội dung được phân tích. Sau cùng là phần thảo luận và đề xuất về những vấn đề liên quan đến mực nước cần thiết cho sự hiểu biết môi trường tự nhiên và cho sự phát triển của vùng đất cực Nam của Tổ quốc.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021-09-20)

  Như mọi châu thổ sông, ĐBSCL là địa bàn của sự tương tác sông - biển. Vùng cửa sông là giao diện của sự tương tác này. Tại hội nghị khoa học ICEC 2018 tại Caen (Pháp), tác giả đã có bài tham luận về biến động của các mực nước đặc trưng tại 9 trạm thủy văn ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1988 đến năm 2016. Nay đã có thêm bốn năm số liệu từ 2017 đến 2020. Bài viết này cập nhật các kết luận và đi sâu vào các vấn đề đã được nêu lên, đặc biệt làm rõ xu hướng biến động trong những năm gần đây tại năm trạm thủy văn ven Biển Đông ở đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp vào hiểu biết về sự tương tác sông-biển tại địa bàn.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2019-05-25)

  Rừng ngập mặn Cần giờ, bị tàn phá khốc liệt trước năm 1975 đã được tái sinh trong những năm 1980 và được Tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới ngày 21.01.2000. Tình trang sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long xảy ra ngày càng nhiều và trầm trọng do cán cân tràm tích âm. Dự án “Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 2870 hecta” xây dựng trên bãi triều huyện Cần Giờ sẽ tác động như thế nào đến Khu dự trữ sinh quyễn và đến sạt và xói lở ở ĐBSCL? Đó là hai trong ba vấn đề cần được làm rõ trước khi Dự án được phép triển khai.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021-08-23)

  Trong bài viết Luồng hàng hải Trần Đề, cần khách quan và tôn trọng quy luật 2, tác giả cho rằng việc công bố luồng hàng hải Trần Đề từ phao “0” đến phao “32” còn quá sớm trong tình hình số liệu hiện nay, cả ở đoạn biển cả ở đoạn bên trong đất liền. Cần hết sức khách quan và tôn trọng quy luật khi quyết định về luồng hàng hải Trần Đề. Bài viết này, trên cơ sở một tài liệu tiếp nhận được sau khi bài viêt được đăng tải, phân tích tiếp sự biến động của đáy sông Hậu dọc luồng hàng hải Trần Đề từ cửa sông Cồn Tròn đến chỗ kết nối với luồng Định An, tháng 11/2009 so với tháng 6/2021. Dù hạn về không gian chỉ giới hạn ở tuyến luồng, bài viết chỉ ra ở những vị trí nào dọc theo luồng, đáy luồ...
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021-08-06)

  Luồng hàng hải Trần Đề là một luồng đang được Cục Hàng hải Việt Nam xúc tiến xác lập. Những đặc điểm của Sông Hậu nhánh Trần Đề đã được đề cập 2, bài viết này xem xét luồng hàng hải Trần Đề nhằm cung cấp thông tin qua đó góp phần vào việc đánh giá khách quan tính khả thi và bền vững của luồng. Dịch chuyển đứng và dịch chuyển ngang của các điểm độ sâu cạn nhất, nhận xét và trao đổi, và sau cùng đề xuất và khuyến nghị, là nôi dung của bài viết. Ảnh vệ tinh và số liệu của các Thông báo Hàng hải (TBHH) của Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải là những cứ liệu có được để phân tích.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021-07-30)

  Ngày hôm nay, 29 tháng 7, đúng 45 năm trước, trong lúc cùng gia đình nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp, tôi nhận được điện tín từ Đại sứ quán gọi gấp về Paris. Có điện từ trong nước đề nghị tôi thu xếp về cho kịp năm học mới 1976 – 1977. Từ đây cuộc đời gia đình chúng tôi rẽ sang một bước ngoặc lớn. Nhớ lại quảng đường 45 năm qua có nhiều điều để viết nhưng tôi muốn ghi lại những lời dặn dò tôi mãi mãi ghi nhớ từ hai đồng chí vì sự chân tình, chan chứa yêu thương đồng thời vô cùng thiết thực và đã để lại dấu ấn trong cuộc đời hoạt động của tôi.