Các phương pháp tối ưu ứng dụng trong hệ thống điện