NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở THỊ TRẤN AN PHÚ HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG