Nghiên cứu thủy phân Triglyceride trong dầu dừa để thu nhận các phân đoạn acid béo tự do có hoạt tình sinh học