Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Quang Hộ-
dc.date.accessioned2021-03-19T09:09:54Z-
dc.date.available2021-03-19T09:09:54Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.isbn9786047318728-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/6743-
dc.description287 tr.vi
dc.description.abstractTrong nhiều năm giảng dạy Cơ học đất tới hạn và theo dõi sự phát triển của mô hình nền, tác giả nhận thấy mô hình sét Cam vẫn là nền tảng cơ bản để xây dụng mô hình cho đất. Nhiều mô hình mới được xây dựng đều dựa trên mô hình sét Cam. Tất cả các mô hình đều được xây dựng trên cơ sở lý thuyết dẻo. tuy nhiên, vật liệu rời như đất phức tạp hơn nhiều so với thép. Cho nên, trong tài liệu này, lý thuyết dẻo ứng dụng cho đất được trình bày một cách đặc thù. Nội dung tài liệu được phân thành mười chương: Chương 1. Lý thuyết dẻo trong đất Chương 2. Mô hình sét Cam cải tiến MCC Chương 3. Mô hình tổng quát cho sét cố kết thường MIT-E1 Chương 4. Mô hình ứng xử của đất sét quá cố kết MIT-E3 Chương 5. Mô hình nén cho đất rời Chương 6. Mô hình MIT-S1 thống nhất cho đất sét và cát Chương 7. Mô hình đất có cấu trúc Chương 8. Hai mô hình tăng bền đông Chương 9. Mô hình sự chuyển động và sụp đổ của cấu trúc hạt đất Chương 10. Mô hình SEKIGUCHI OHTA Tài liệu này được biên soạn nhằm phục vụ việc giảng dạy. Khi biên soạn tài liệu này, tác giả đã dựa trên kết quả nghiên cứu của viện MIT được trình bày trong các luận văn và các kết quả nghiên cứu đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành của ASCE ở Mỹ, Geotechnique của Anh.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,vi
dc.subjectSoil mechanicsvi
dc.subjectCơ học đấtvi
dc.titleLý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đấtvi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Bách khoa-
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_910002039.pdf
    • Size : 205,78 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :