Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Công Gia Khánh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Cành-
dc.date.accessioned2021-02-25T13:06:38Z-
dc.date.available2021-02-25T13:06:38Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.isbn9786047322152-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/6718-
dc.description293 tr.vi
dc.description.abstractBáo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2013: Những nỗ lực tái cấu trúc là sản phẩm đầu tiên của dự án “Phòng Mô phỏng Thị trường tài chính” do nhóm chuyên gia của Trường Đại học Kinh tế - Luật chỉ trì cùng với cộng tác viên. Báo cáo này được thực hiện nhằm cung cấp góc nhìn toàn cảnh về thị trường tài chính Việt Nam năm 2013 trong đó tập trung vào việc phân tích chuyên sâu và đánh giá những nỗ lực tái cấu trúc nổi bật trong năm 2013 bao gồm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và tái cấu trúc thị trường chứng khoán để từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách. Nhóm biên soạn hy vọng Báo cáo này sẽ là tài liệu tham khỏa hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tài chính, các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Với tinh thần đó, Báo cáo bao gồm năm chương với khởi đầu là phân tích tình hình chung về kinh tế vĩ mô và mục tiêu cho kinh tế Việt Nam để từ đó thực hiện các phân tích chuyên sâu theo bốn chủ đề: hệ thống ngân hàng, ngân hàng trung ương, hệ thống tài chính và doanh nghiệp, và thị trường chứng khoán.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,vi
dc.subjectBanks and bankingvi
dc.subjectReengineering (Management)vi
dc.subjectStock exchangesvi
dc.subjectGiao dịch chứng khoánvi
dc.subjectNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàngvi
dc.subjectTái cấu trúc (Quản lý)vi
dc.titleNhững nỗ lực tái cấu trúc : báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2013vi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Kinh tế - Luật-
Appears in Collections
CL – Kinh tế (Economics)


  • EB_KT_910002053.pdf
    • Size : 268.55 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :