Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Văn Bôn-
dc.date.accessioned2021-02-24T13:20:54Z-
dc.date.available2021-02-24T13:20:54Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.isbn9786047316502-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/6651-
dc.description206 tr.vi
dc.description.abstractĐây là lần đầu tiên quyển “Bài tập truyền nhiệt” được viết làm tài liệu tham khảo cho môn học “Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm”. Tập tài liệu này bám sát nội dung của cuốn “Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 5: Quá trình và thiết bị nhiệt”. Ngoài tác dụng giúp ích cho việc học của sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nói chung, cuốn sách còn có thể hỗ trợ cho một số cán bộ kỹ thuật trong ngành có quan tâm. Tác giả có đưa vào một số bài tập có tính mở rộng hay giới thiệu nhiều phương pháp giải khác nhau. Cuối mỗi phần liên quan đến một nhóm vấn đề hay một loại thiết bị thì tác giả có cho một số bài tập để sinh viên tự giải trong quá trình tự học.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,vi
dc.subjectChemical engineering--Equipment and suppliesvi
dc.subjectHeat Transmission--Problems, exercies, etcvi
dc.subjectCông nghệ hóa học--Thiết bị và cung cấpvi
dc.subjectNhiệt Truyền dẫn--Vấn đề, bài tập, vv…vi
dc.titleQuá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm : bài tập truyền nhiệtvi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Bách khoa-
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_910001979.pdf
    • Size : 116,6 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :