Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Như Phong-
dc.date.accessioned2021-01-30T14:40:34Z-
dc.date.available2021-01-30T14:40:34Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.isbn9786047316403-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/6631-
dc.description423 tr.vi
dc.description.abstractKỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin. Nhằm đáp ứng mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích thực hiện các chức năng quản lý sản xuất: Dự báo nhu cầu DF, Quản lý chất lượng QM, Kiểm soát chất lượng QC,… Để thực hiện chức năng trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các công cụ: Kỹ thuật thống kê ST, Vận trù xác định DOR, Vận trù ngẫu nhiên SOR,… Quản lý sản xuất, bao gồm các chức năng quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, với nội dung bao gồm các chương sau: Chương 1. Quản lý sản xuất Chương 2. Quản lý chất lượng Chương 3. Dự báo nhu cầu Chương 4. Thiết kế sản phẩm Chương 5. Thiết kế quy trình Chương 6. Hoạch định năng lực Chương 7. Hoạch định vị trí Chương 8. Hoạch định mặt bằng Chương 9. Thiết kế công việc Chương 10. Hoạch định sản xuất Chương 11. Hoạch định vật tư Chương 12. Điều độ sản xuất Chương 13. Hoạch định tồn kho Chương 14. Quản lý dự án Chương 15. Quản lý bảo trì Chương 16. Hoạch định phân phốivi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,vi
dc.subjectProduction managementvi
dc.subjectQuản lý sản xuấtvi
dc.titleQuản lý sản xuấtvi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Bách khoa-
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_910002010.pdf
    • Size : 269,29 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :