Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Trung Trực-
dc.date.accessioned2021-01-30T14:40:34Z-
dc.date.available2021-01-30T14:40:34Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.isbn9786047315574-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/6629-
dc.description266 tr.vi
dc.description.abstractCơ sở dữ liệu phân bố được biên soạn theo đề cương chương trình môn học Thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố - Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhằm mục đích giới thiệu về lý thuyết, các giải thuật và các phương pháp được sử dụng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân bố, các nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố và các chiến lược truy xuất cơ sở dữ liệu phân bố. Quyển sách này bao gồm sau chương: Chương 1. Giới thiệu tổng quan về cơ cở dữ liệu phân bố Chương 2. Giới thiệu sơ lược về cơ sở dữ liệu quan hệ và mạng máy tính Chương 3. Trình bày các mức trong suất của cơ sở dữ liệu phân bố và các chương trình ứng dụng truy xuất và cập nhật dữ liệu như thế nào tại các mức trong suất này Chương 4. Trình bày các bài toán thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố, các nguyên lý và các thuật giải dùng để thiết kế một cơ sở dữ liệu phân bố Chương 5. Trình bày cách thức biến đổi việc truy xuất dữ liệu toand cục (tập trung) thành việc truy xuất dữ liệu được phân mảnh (phân bố) Chương 6. Trình bày các nguyên lý tối ưu hóa chiến lược truy xuất dữ liệu phân bốvi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,vi
dc.subjectDatabasesvi
dc.subjectCơ sở dữ liệuvi
dc.titleCơ sở dữ liệu phân bốvi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Bách khoa-
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_910002008.pdf
    • Size : 182,87 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :