Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Bích Lam-
dc.contributor.authorTôn, Nữ Minh Nguyệt-
dc.contributor.authorĐinh, Trần Nhật Thu-
dc.date.accessioned2021-01-30T14:40:30Z-
dc.date.available2021-01-30T14:40:30Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.isbn9786047311347-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/6608-
dc.description88 tr.vi
dc.description.abstractThí nghiệm hóa sinh thực phẩm được soạn nhằm phục vụ cho môn học thực hành thí nghiệm hóa sinh của sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm - Bộ môn Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Bách khoa. Sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu và sách thí nghiệm hóa sinh trong, ngoài nước, cộng với kinh nghiệm giảng dạy thực hành của tác giả. Trong tài liệu này chúng tôi xây dựng 20 bài thực hành, nhằm giúp sinh viên làm quen với các phương tiện và các quy tắc an toàn thí nghiệm, sử dụng dụng cụ, thiết bị và thực hành thí nghiệm hóa sinh định tính, định lượng từ đơn giản đến phức tạp. Các thí nghiệm này giúp sinh viên nắm vững tính chất hóa sinh học của các thành phần thực phẩm và hiểu hơn về các kiến thức lý thuyết đã học từ các môn hóa học thực phẩm và hóa sinh học.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,vi
dc.subjectFood--Biotechnology---Experimentsvi
dc.subjectThực phẩm--Công nghệ sinh học--Thí nghiệmvi
dc.titleThí nghiệm hóa sinh thực phẩmvi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Bách khoa-
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_910001953.pdf
    • Size : 54,83 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :