Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hiệp-
dc.date.accessioned2020-10-20T01:29:38Z-
dc.date.available2020-10-20T01:29:38Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.isbn9786047308903-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5809-
dc.description112 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectReinforced concretevi
dc.subjectBêtông cốt thépvi
dc.titleHướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép : Sàn sườn toàn khối có bản dầm theo TCXDVN 356:2005vi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Bách khoa-
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_910001928.pdf
    • Size : 58,71 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :