Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Tiệp-
dc.contributor.authorMai, Minh Nhật-
dc.date.accessioned2020-08-23T13:46:22Z-
dc.date.available2020-08-23T13:46:22Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.other62.22.70.01-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5716-
dc.description272 tr.vi
dc.description.abstractNgười Cơ ho Chil là một nhóm địa phương của tộc người Cơ ho, cư trú chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ đầu thập niên 1930, đạo Tin Lành bắt đầu du nhập vào cộng đồng cư dân này, cho đến nay, hầu hết người Cơ ho Chil là tín đồ Tin Lành. Từ khi du nhập cho đến nay, tôn giáo này ngày càng đóng vai trò quan trọng, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng cư dân này theo xu hướng hiện đại hóa. Dưới góc độ tiếp cận của các lý thuyết nhân học, dựa trên nguồn tư liệu điền dã kết hợp với kế thừa, tham khảo các công trình nghiên cứu đã có, luận án đi sâu phân tích quá trình, nguyên nhân phát triển và tác động của đạo Tin Lành đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Cơ ho Chil ở tỉnh Lâm Đồng, góp phần bổ sung những tri thức khoa học về đạo Tin Lành ở Tây Nguyên.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectK'ho Chil (Vietnamese people)--Vietnam--Lam Dongvi
dc.subjectCơho Chil (Dân tộc Việt Nam)--Việt Nam--Lâm Đồngvi
dc.titleQuá trình du nhập và tác động của đạo tin lành đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Cơho Chil ở tỉnh Lâm Đồng.vi
dc.typeLuận văn, Luận án (Theses)vi
dc.description.degreeLuận án Tiến sĩ Dăn Tộc học-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


 • thvnu400000486.pdf
 • TOÀN VĂN
  • Size : 5,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000486-1.pdf
 • TÓM TẮT
  • Size : 385,29 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :