Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Văn Lệ-
dc.contributor.advisorTrương, Thị Thu Hằng-
dc.contributor.authorLê, Thu Huyền-
dc.date.accessioned2020-08-22T14:17:51Z-
dc.date.available2020-08-22T14:17:51Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other62.31.03.10-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5713-
dc.description289 tr.vi
dc.description.abstractLuận án hướng đến việc phân tích, làm rõ các loại hình, các yếu tố cấu thành, sự ảnh hưởng, xu thế biến đổi và các giá trị của tín ngưỡng người Việt ở Quảng Nam qua địa bàn nghiên cứu là TP. Hội An. Để tiến hành phân tích, làm rõ mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng lý thuyết Sinh thái văn hóa, lý thuyết Đặc thù lịch sử, lý thuyết Sáng lập truyền thống làm cơ sở lý giải vấn đề. Việc thu thập, xử lý nguồn dữ liệu luận án từ cộng đồng được thực hiện trên phương pháp điền dã dân tộc học với tiếp cận nghiên cứu định tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy tín ngưỡng của người Việt ở Quảng Nam được chia thành hai loại hình cơ bản đó là tín ngưỡng cộng đồng và tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp. Yếu tố cấu thành của tín ngưỡng đó là yếu tố môi trường sinh thái; yếu tố lịch sử và yếu tố tâm lý. Tín ngưỡng người Việt ở Quảng Nam ảnh hưởng từ tín ngưỡng người Chăm, tín ngưỡng người Môn – Khmer và tín ngưỡng người Hoa rất đậm nét. Hiện nay, tín ngưỡng người Việt có xu thế biến đổi theo hai hướng đó là xu thế thế tục hoá với thay đổi trong nghi thức thực hành và lễ vật của các nghi lễ tín ngưỡng; và xu thế phục hồi đời sống tín ngưỡng. Đồng thời, luận án cũng làm rõ được năm giá trị của tín ngưỡng người Việt đó là giá trị tâm linh; giá trị văn hóa nghệ thuật; giá trị cố kết cộng đồng; giá trị giữ gìn những giá trị truyền thống; và giá trị phát triển du lịchvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectKinh (Vietnamese people) Social life and customs.--Spiritual life. --Đời sống tâm linh. --Kinh (Dân tộc Việt Nam) Đời sống xã hội và phong tục. --Quang Nam (Vietnam) Social life and customs. --Quảng Nam (Việt Nam) Đời sống xã hội và phong tục.vi
dc.titleĐời sống tín ngưỡng của người Việt ở Quảng Nam : nghiên cứu trường hợp tại TP. Hội An.vi
dc.typeLuận văn, Luận án (Theses)vi
dc.description.degreeLuận án Tiến sĩ Dân tộc học-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


 • thvnu400000483.pdf
 • TOÀN VĂN
  • Size : 8,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000483-1.pdf
 • TÓM TẮT
  • Size : 740,72 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :