Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTô, Nữ Quỳnh Trân-
dc.contributor.authorLê, Vy Hảo-
dc.date.accessioned2020-08-22T14:17:50Z-
dc.date.available2020-08-22T14:17:50Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.other62.22.03.13-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5709-
dc.description257 tr.vi
dc.description.abstractĐô thị hóa là hiện tượng biến đổi kinh tế - xã hội phổ biến tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại tỉnh Bình Dương, từ những năm cuối thập niên 1980, đô thị hóa đã diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và tác động sâu sắc đến hình thái tổ chức xã hội của nhiều địa phương trong tỉnh. Qua quá trình này, nhiều làng, xã nông nghiệp nông thôn nghèo nàn, lạc hậu trước đây đã dần trở thành những thị tứ trù mật với nền kinh tế hiện đại và sự phổ biến của nếp sống, văn hóa thành thị. Luận án “Quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (1986 - 2010)” là công trình khoa học lịch sử nghiên cứu về quá trình đô thị hóa của Bình Dương trong giai đoạn 1986 - 2010, được thực hiện trên cơ sở kế thừa những thành tựu về lý luận trong việc nghiên cứu về đô thị hóa cũng như từ thực tiễn của quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các phương pháp được sử dụng chủ yếu trong luận án là phương pháp lịch sử, phương pháp logic và phương pháp liên ngành. Thông qua 6 chương nghiên cứu, luận án đã trình bày bối cảnh cũng như làm rõ diễn biến của quá trình đô thị hóa của tỉnh Bình Dương qua việc phân tích những biến đổi đặc trưng như sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng phi nông nghiệp; sự tập trung dân cư và và gia tăng dân số đô thị; sự thay đổi trong lối sống và văn hóa của người dân từ loại hình nông thôn sang thành thị,… Luận án cũng đưa ra một số nhận xét, đánh giá và rút ra những đặc điểm của quá trình đô thị hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn này.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectUrbanization--Vietnam--Binh Duong--1986-2010, Đô thị hóa--Việt Nam--Bình Dương--1986-2010.vi
dc.titleQuá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (1986-2010)vi
dc.typeLuận văn, Luận án (Theses)vi
dc.description.degreeLuận án Tiến sĩ Lịch sử-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


 • thvnu400000478.pdf
 • TOÀN VĂN
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000478-1.pdf
 • TÓM TẮT
  • Size : 288,38 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :