Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLương, Văn Lăng-
dc.date.accessioned2020-02-10T03:31:58Z-
dc.date.available2020-02-10T03:31:58Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5619-
dc.description112 tr.vi
dc.description.abstractBÀI T ẬP CƠ SỞ TỰ ĐỘNG được chia làm bốn chương: Chương 1. Mô hình toán học: 46 bài. Đề cập đến mô hình toán học của phần tử và hệ thống qua hai cách biểu diễn bằng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái. Chương 2. Phân tích hệ thống: 44 bài. Thực hiện việc phân tích đánh giá hệ thống về ổn định, đáp ứng quá độ, sai số… Chương 3. Thiết kế hệ thống: 38 bài. Giới thệu một số bài tập về thiết kế hệ thống trên cơ sở các yêu cầu về chất lượng quá trình điều khiển. Chương 4. Hệ thống điều khiển số và phi tuyến: 43 bài. Xem xét các bài liên quan đến hệ thống điều khiển số và hệ phi tuyến.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectAutomatic control.vi
dc.subjectAutomation--Problems, exercise, ect.vi
dc.subjectControl theory.vi
dc.subjectĐiều khiển tự động.vi
dc.subjectThuyết điều khiển.vi
dc.subjectTự động hóa--Vấn đề, bài tập, vv...vi
dc.titleBài tập cơ sở tự độngvi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Bách khoa-
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_910002004.pdf
    • Size : 45,5 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :