Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMai, Hữu Khiêm-
dc.date.accessioned2020-02-10T01:24:14Z-
dc.date.available2020-02-10T01:24:14Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5610-
dc.description216 tr.vi
dc.description.abstractSự tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các ngành công nghiệp hóa học, hóa dầu, thực phẩm, chế biến gỗ và nhiều ngành công nghiệp khác có mối liên quan chặt chẽ với việc sử dụng các loại chất xúc tác. Các chất xúc tác có khả năng góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, khống chế chất lượng của nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ khác nhau. Đặc biệt nó đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch khí thải độc hại, bảo vệ môi trường v.v… Công nghiệp xúc tác phát triển vô cùng nhanh. Ngày nay, hàng ngàn loại xúc tác rắn được dùng trong công nghiệp và nhiều loại xúc tác mới, ưu việt hơn đang được phát hiện. Hàng năm trên các tạp chí khoa học xuất hiện nhiều bài báo nói về việc tổng hợp và sử dụng xúc tác. Tuy vậy, tổng kết thành tài liệu theo chương trình kỹ thuật xúc tác như yêu cầu thì ít được quan tâm, tuy nhiều tài liệu chuyên sâu đã được công bố. Ở đây, chúng tôi trích dẫn một số tài liệu có định hướng dưới dạng lược dịch và soạn thành bải giảng nhằm khái quát hóa những vấn đề liên quan đến cả xúc tác đồng và dị thể, mong góp phần giúp cho học viên trong quá trình học tập, trong khi chưa tiếp cận được với nguồn tài liệu khác. Có thể xem đây là các bài giảng được lưu hành nội bộ dùng cho sinh viên các chuyên ngành Công nghệ Hóa học và Dầu khí. Tài liệu này cũng sẽ rất bổ ích cho học viên các ngành Công nghệ Hóa môi trường và những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Sau các bài giảng này, trong hệ thống chương trình đào tạo của Trường ĐHBK – ĐHQG TPHCM cũng còn giới thiệu môn học: xúc tác dị thể, xúc tác phức, xúc tác chuyển pha, v.v… (sẽ gặp trong chương trình cao học). Do đó, chúng ta có thể nhận thấy, tuy nội dung có sâu hơn phần “Động hóa học” đã gặp trong “Hóa lý 2”, song Kỹ thuật xúc tác chỉ là môn học được giới thiệu có tính chất bắt đầu đi sâu vào các chuyên ngành Công nghiệp Hóa học và đặc biệt là Công nghiệp Hóa lý.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectCatalysis--Study and teaching.vi
dc.subjectChemistry, Technical--Study and teaching.vi
dc.subjectHóa học kỹ thuật--Học tập và giảng dạy.vi
dc.subjectXúc tác--Học tập và giảng dạy.vi
dc.titleBài giảng kỹ thuật xúc tácvi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Bách khoa.-
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_910001932.pdf
    • Size : 138,22 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :