Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTô, Anh Dũng-
dc.contributor.authorHuỳnh, Minh Trí-
dc.date.accessioned2019-11-18T06:54:24Z-
dc.date.available2019-11-18T06:54:24Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5488-
dc.description219 tr.vi
dc.description.abstractGiáo trình này là một trong các giáo trình trong giai đoạn đại cương của bậc đào tạo đại học. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectMathematical statistics--Study and teaching.vi
dc.subjectProbabilities--Study and teaching.vi
dc.subjectThống kê toán học--Học tập và giảng dạy.vi
dc.subjectXác suất--Học tập và giảng dạy.vi
dc.titleGiáo trình xác suất - thống kêvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Tự nhiên & Công nghệ (Natural Sciences & Technologies)


  • EB_KHTN_910001977.pdf
  • TOÀN VĂN
    • Size : 104,65 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :