Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Văn Chung.-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Tùng.-
dc.date.accessioned2019-04-22T08:34:32Z-
dc.date.available2019-04-22T08:34:32Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.other62.22.80.01-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5402-
dc.description188 tr.-
dc.description.abstractSự chuyển đổi từ tín ngưỡng đa thần sang đạo Tin Lành của người Stiêng ở tỉnh Bình Phước phản ánh sự vận động, thay đổi của xã hội. Về bản chất, sự chuyển đổi tôn giáo của người Stiêng chính là sự chuyển đổi niềm tin của họ. Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển đổi tôn giáo là sự thay đổi về kinh tế-xã hội và sự thay đổi về cấu trúc niềm tin. Sự chuyển đổi từ tín ngưỡng đa thần sang Tin Lành của người Stiêng mang tính tất yếu do sự thay đổi về mặt kinh tế xã hội trong quá trình phát triển. Sự chuyển đổi tôn giáo là một quá trình phức tạp, dù mang tính tất yếu, gắn liền với những biến đổi kinh tế xã hội nhất định-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.subjectMinorities -- Vietnam -- Religious life.-
dc.subjectDân tộc thiểu số -- Việt Nam -- Đời sống tôn giáo.-
dc.titleQuá trình chuyển đổi từ tín ngưỡng đa thần sang đạo tin lành của người Stiêng ở tỉnh Bình Phước-
dc.typeLuận văn, Luận án (Theses)-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


 • thvnu400000396.pdf
 • Toàn văn
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000396-1.pdf
 • Tóm tắt
  • Size : 420,53 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :