Phân lập và tuyển chọn các chủng Bacillus spp. có khả năng sản sinh fibrinolytic enzymes từ các loại thực phẩm lên men truyền thống của Việt Nam và khả năng thu hồi các fibrinolytic enzymes dùng trong thực phẩm chức năng = Isolation and selection of Bacillus spp. producing fibrinolytic enzymes from Vietnamese fermented foods and extraction of fibrinolytic enzymes for functional food application / Phạm Văn Hùng chủ nhiệm ... [và những người khác].