Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Cảnh Huệ-
dc.contributor.advisorPhan, Văn Hoàng-
dc.contributor.authorNgô, Chơn Tuệ.-
dc.date.accessioned2014-12-29T01:48:53Z-
dc.date.accessioned2017-04-24T04:37:12Z-
dc.date.available2014-12-29T01:48:53Z-
dc.date.available2017-04-24T04:37:12Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.other62.22.54.05-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5122-
dc.description253 tr.-
dc.description.abstractSau khi tái chiếm Nam Bộ (đầu 1946), thực dân Pháp chủ trương chia cắt Nam Bộ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thành lập cái gọi là “nước Cộng hòa Nam Kỳ tự trị” vào ngày 1-6-1946 do Nguyễn Văn Thinh làm Thủ tướng. Chủ trương phân ly của thực dân Pháp bị Đảng Cộng sản Đông Dương, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và toàn thể nhân dân Việt Nam từ Bắc đến Nam kiên quyết chống lại. Do đó, chủ trương này của thực dân Pháp chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, qua hai Chính phủ Nguyễn Văn Thinh và Lê Văn Hoạch (từ 26-3-1946 đến 29-9-1947). Từ khi Bollaert sang làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương thay D’Argenlieu (1-4-1947), thực dân Pháp từng bước bỏ rơi chủ trương “Nam Kỳ tự trị” và thay bằng “giải pháp Bảo Đại”. Để thực hiện chủ trương mới này, thực dân Pháp lần lượt thành lập 3 Chính phủ: Chính phủ lâm thời Nam Phần Việt Nam (từ 1-10-1947) do Nguyễn Văn Xuân đứng đầu, Chính phủ trung ương lâm thời Việt Nam (từ 2-6-1948) cũng do Nguyễn Văn Xuân làm Thủ tướng và cuối cùng là Chính phủ Quốc gia Việt Nam (từ 1-7-1949) với Bảo Đại làm Quốc trưởng, kiêm Thủ tướng. Sự ra đời của Quốc gia Việt Nam, Nam Bộ (mà phía thực dân Pháp gọi là Nam Phần hay Nam Việt) trở lại là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam thống nhất. Như vậy, sau bao năm đấu tranh chống lại chủ trương “Nam Kỳ tự trị” trên tất cả các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao, Việt Nam đã giành thắng lợi bước đầu. Luật 49-733 do Tổng thống Pháp Vincent Auriol ký ban hành ngày 4-6-1949 là văn bản pháp lý để khẳng định Nam Bộ là bộ phận không thể tách rời của Việt Nam.-
dc.language.isoother-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.subjectVietnam, Southern -- History -- 1945-1949.-
dc.subjectNam Việt Nam -- Lịch sử -- 1945-1949.-
dc.titleCuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949-
dc.typeThesis-
dc.description.degreeLuận án Tiến sĩ-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


 • thvnu400000227.pdf
 • Toàn văn
  • Size : 10,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000227-1.pdf
 • Tóm tắt
  • Size : 663,62 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :