Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHà, Minh Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Long.-
dc.date.accessioned2017-02-15T02:14:12Z-
dc.date.accessioned2017-04-24T04:35:45Z-
dc.date.available2017-02-15T02:14:12Z-
dc.date.available2017-04-24T04:35:45Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.other62.22.54.05-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5087-
dc.description249 tr.-
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan về biến đổi xã hội và những cơ sở của quá trình biến đổi xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Tập trung trình bày ba vấn đề làm tiền đề cho việc nghiên cứu đề tài luận án. Một là khái niệm và thao tác hóa các nhân tố biến đổi xã hội; hai là bối cảnh kinh tế - xã hội ở thành phố hồ chí minh, đồng nai và bình dương trước đổi mới (1976-1985); ba là hai mươi năm đầu đổi mới ở việt nam và những tiền đề biến đổi xã hội ở các địa. - Chương 2: Biến đổi xã hội ở thành phố Hồ chí minh, Đồng Nai và Bình Dương trong hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Chương này trình bày bốn nội dung chính. Một là, quá trình biến đổi trên phương diện kinh tế; hai là quá trình biến đổi trên phương diện dân số; ba là quá trình biến đổi cơ cấu xã hội - nghề nghiệp và bốn là quá trình biến đổi trên phương diện văn hóa. - Chương 3: Nhận xét về quá trình biến đổi xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương trong hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Chương ba nêu lên những điểm tương đồng và khác biệt, trong đó, tám điểm tương đồng được trình bày lần lượt là: Chuyển đổi mô hình phù hợp và đạt tăng trưởng kinh tế cao; diễn ra quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh; quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh trên diện rộng; khả năng hội nhập kinh tế quốc tế ngày một tăng cao; hình thành thị trường lao động và nâng cao chất lượng lao động; còn nhiều bất bình đẳng trong cơ hội việc làm và thu nhập; cơ cấu dân số biến đổi nhanh và văn hóa - lối sống theo phân nhóm xã hội - nghề nghiệp chuyển biến theo hướng tích cực. Hai điểm khác biệt có nguồn gốc từ lợi thế so sánh và vận dụng chủ trương, đường lối đổi mới. Ngoài ra, chương ba còn nêu ba bài học kinh nghiệm trong hai mươi năm đầu đổi mới.-
dc.language.isoother-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.subjectHo Chi Minh City (Vietnam) -- History.-
dc.subjectDong Nai (Vietnam) -- History.-
dc.subjectBinh Duong (Vietnam) -- History.-
dc.subjectThành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Lịch sử.-
dc.subjectĐồng Nai (Việt Nam) -- Lịch sử.-
dc.subjectBình Dương (Việt Nam) -- Lịch sử.-
dc.titleQuá trình biến đổi xã hội trong hai mươi năm đầu đổi mới ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương (1986-2006)-
dc.typeThesis-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


 • thvnu400000306.pdf
 • Toàn văn
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000306-1.pdf
 • Tóm tắt
  • Size : 518,62 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :