Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Chí Hải-
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Nhật Hải.-
dc.date.accessioned2016-10-11T08:51:04Z-
dc.date.accessioned2017-04-24T04:33:38Z-
dc.date.available2016-10-11T08:51:04Z-
dc.date.available2017-04-24T04:33:38Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.other62.31.01.02-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5001-
dc.description166 tr.-
dc.language.isoother-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Luật-
dc.subjectFinance.-
dc.subjectVietnam -- Economic policy.-
dc.subjectTài chính.-
dc.subjectTài chính công -- Việt Nam.-
dc.titleChính sách tài chính cho phát triển sự nghiệp y tế công trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


  • thvnu400000287.pdf
  • Toàn văn
    • Size : 2,77 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :