Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Ngọc Thạch-
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh-
dc.contributor.authorLê, Thị Huyền.-
dc.date.accessioned2012-09-28T06:45:43Z-
dc.date.accessioned2017-04-24T04:32:53Z-
dc.date.available2012-09-28T06:45:43Z-
dc.date.available2017-04-24T04:32:53Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.other62.22.80.01-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/4972-
dc.description201 tr.-
dc.description.abstractPhranxi Bêcơn (Francis Bacon, 1561 – 1626) là nhà triết học duy vật Anh, người sáng lập chủ nghĩa duy vật kinh nghiệm Anh, đồng thời là người tiên phong mở đường cho khoa học thực nghiệm tự nhiên hiện đại. Ông thực sự để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử triết học nói riêng và lịch sử tư tưởng nói chung thể hiện bước phát triển tất yếu của tư duy con người trước những biến đổi lớn lao của thực tiễn. Tuyên bố “Tri thức là sức mạnh” của ông đã trở thành tuyên ngôn của thời đại, suốt mấy thế kỷ qua được các trào lưu triết học phương Tây tiếp tục triển khai. Thuyết hội tụ, kỹ trị như hệ quả tất yếu của sự phát triển tư tưởng của nhân loại trong việc đề cao tri thức khoa học, trí tuệ con người. Tri thức khoa học dường như đang trở thành thứ quyền lực trong thời đại ngày nay. Sau gần 400 năm, tinh thần triết học của Phranxi Bêcơn được chứng minh trọn vẹn ở thời đại chúng ta - thời đại kinh tế tri thức. Lẽ cố nhiên, Phranxi Bêcơn không phải là người khởi xướng kinh tế tri thức, nhưng những gợi mở đầy khát vọng khám phá của ông về vai trò sức mạnh của tri thức khoa học và việc ứng dụng nó vào thực tiễn phát triển xã hội văn minh, thịnh vượng đã lan toả và ảnh hưởng lịch sử phát triển của nhân loại. Mặc dầu, vẫn còn phiến diện và nhiều hạn chế về mặt giai cấp khi Phranxi Bêcơn không đề cập đến thay đổi chế độ chính trị đương thời, nhưng ông thực sự tiên phong trong chủ trương xây dựng xã hội lý tưởng dựa trên quyền lực của tri thức. Ngày nay, nền kinh tế tri thức đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của thời đại. Đó là nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức, tri thức chi phối mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung đã đạt những thành tựu nhất định trong phát triển kinh tế tri thức. Nghiên cứu tư tưởng triết học Phranxi Bêcơn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong thời đại ngày nay.-
dc.language.isoother-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.subjectPhilosophy.-
dc.subjectIntellectuals -- Economic aspects.-
dc.subjectTriết học.-
dc.subjectTri thức -- Khía cạnh kinh tế.-
dc.titleQuan điểm của Phranxi Bêcơn về vai trò của tri thức khoa học và vấn đề phát triển kinh tế tri thức trong thời đại hiện nay-
dc.typeThesis-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


 • thvnu400000152.pdf
 • Toàn văn
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000152-1.pdf
 • Tóm tắt
  • Size : 363,72 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :