Đánh giá một số phương pháp nhận dạng văn bản ngoại ảnh cho ảnh có độ phân giải thấp