Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt cho camera an ninh hỗ trợ cảnh báo xâm nhập và mở khóa cửa tự động