Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ quản lý cửa hàng tiện lợi sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt và phát hiện hành vi bất thường