Đại học Quốc gia TP.HCM (469)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/469]

 • thvnu100400000558.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Pham, Van Anh;  Advisor: Võ, Tường Quân; Nguyễn, Tấn Tiến (2020)

 • Demand for a novel propulsion system, which is not only more efficient than the traditional impetus structure but also more friendly to the environment, is a reason for study on robots thrust by fish-inspired fins. Meanwhile, pectoral fins of biological fish play a crucial role in locomotion mechanism, in particular, only a small ratio of natural fish use the pectoral fins as the principal propelling component. Nevertheless, most of the rest ratio use these fins for maneuverability and stability of swimming movements. Accelerating, braking, stabling the position, and cruising in short distances are the behaviors of fish while employing pectoral fins. On the other hand, the dynamics mo...

 • thvnu100400000557.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Điệp;  Advisor: Đinh, Điền (2021)

 • Lịch sử nghiên cứu về độ khó của văn bản (viết tắt là ĐKVB), đặc biệt là các công trình nghiên cứu về ĐKVB tiếng Anh cho thấy văn bản (viết tắt là VB) có dễ hiểu hay khó hiểu phụ thuộc vào các yếu tố ngôn ngữ (viết tắt là YTNN) được sử dụng để chuyển tải nội dung trong văn bản đó; do vậy, luận án được thực hiện để xác định được vai trò, tác động, và sự ảnh hưởng của các YTNN đối với ĐKVB tiếng Việt, có đối chiếu với tiếng Anh. Phần chính văn của luận án bao gồm phần Mở đầu, phần Kết luận và 4 chương chính với nội dung như sau: Chương 1 trình bày về tổng quan và cơ sở lý luận của đề tài; trên cơ sở đó, luận án có được một khung lý thuyết để tìm ra các YTNN ảnh hưởng đến ĐKVB ti...

 • thvnu100400000556.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Lê, Nguyễn Hậu (2021)

 • Luận án tiến sĩ này được thực hiện nhằm đạt được hai mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là xây dựng thang đo cho Định hướng trọng dịch vụ (SDO). Mục tiêu thứ hai là xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu về các tiền tố và hậu tố của SDO. SDO là một nguyên lý quản lý doanh nghiệp, được chuyển hóa trên cơ sở lý thuyết trọng dịch vụ SDL. Để đạt được hai mục tiêu đề ra, có hai nghiên cứu được thực hiện. Nghiên cứu số 1 (Study 1) được thực hiện để đạt mục tiêu thứ nhất. Nghiên cứu số (2) được thực hiện để đạt mục tiêu thứ hai. Ở Nghiên cứu số 1, các bước để xây dựng thang đo Định hướng trọng dịch vụ được thực hiện theo qui trình xây dựng thang đo được đề xuất bởi nhiều nhà nghiên cứu (Ch...

 • thvnu100400000553.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đỗ, Thị Ngọc Uyển;  Advisor: Huỳnh, Quốc Thắng (2021)

 • Trong những năm gần đây, nhiều di sản văn hoá và thiên nhiên ở Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, là nguồn tài nguyên lớn từng bước trở thành những trọng điểm du lịch (main destination) của địa phương, của quốc gia, trong đó Hội An – Quảng Nam là một trong những nơi điển hình. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, sinh thái với phát triển du lịch là một vấn đề có ý nghĩa khoa học – thực tiễn thật sự. Trên cơ sở vận dụng các quan điểm bảo tồn di sản của các nhà khoa học đi trước, kết hợp các lý thuyết hệ thống, lý thuyết sinh thái văn hoá và dựa vào phương pháp tiếp cận liên ngành Văn hoá học kết hợp Sử văn hoá, Địa văn hoá, Nhân học văn hoá,...

 • thvnu100400000554.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Thị Ly;  Advisor: Nghiêm, Kỳ Hồng; Trần, Thuận (2021)

 • Luận án phân tích sự hình thành và quá trình chuyển biến trong hoạt động xây dựng hệ thống VBQPPL của chính quyền trung ương VNCH. Thông qua nghiên cứu bối cảnh lịch sử, luận án tập trung làm rõ các nhân tố tác động đến sự hình thành hệ thống VBQPPL của chính quyền VNCH; những chuyển biến trong quá trình xây dựng hệ thống VBQPPL thông qua các khía cạnh cụ thể như: Các quy định chỉ đạo, hướng dẫn; vấn đề tổ chức và nhân sự thực hiện hoạt động này; quy trình ban hành và hoạt động triển khai hệ thống VBQPPL; các loại hình văn bản trong hệ thống. Luận án làm rõ tác động của hoạt động xây dựng hệ thống VBQPPL đến chính quyền và nhân dân miền Nam. Từ đó, phân tích đặc điểm, thành tựu, hạn c...

 • thvnu100400000551.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Trần, Thị Minh Thư;  Advisor: Mai, Xuân Lý; Lý, Anh Tú (2020)

 • Bệnh Alzheimer (AD) là một chứng suy giảm não bộ và là nguyên nhân chính gây sa sút trí tuệ ở con người. AD được cho là có liên quan đến việc suy giảm các neuron và khớp nối thần kinh trong não. Kể từ thời điểm phát hiện ra AD đến nay, nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định một cách cụ thể. Tuy vậy, có ba giả thuyết chính thể hiện các nguyên nhân này đó là giả thuyết cholinergic, giả thuyết protein tau và giả thuyết amyloid. Trong đó, giả thuyết amyloid được nghiên cứu rộng rãi với lượng thông tin dữ liệu lớn nhất so với hai giả thuyết còn lại. Giả thuyết amyloid nhấn mạnh rằng sự tăng sinh của peptid amyloid beta (Aβ) dẫn tới tích tụ ngoại bào của Aβ trong não theo thời gian, kế...

 • thvnu100400000552.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Kiều, Đỗ Trung Kiên;  Advisor: Đỗ, Quang Minh; Trần, Văn Khải (2020)

 • Gốm gỗ (woodceramics) được GS. Toshihiro Okabe phát minh lần đầu tiên năm 1994 [2], đây là loại vật liệu được chế tạo bằng cách nung kết khối nguyên liệu gỗ trong môi trường thiếu oxy. Do được sản xuất từ nguồn nguyên liệu gỗ nên vật liệu gốm gỗ có thể được xem như một phương pháp hiệu quả xử lý các chất thải từ các ngành sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, có thể xem gốm gỗ như một loại vật liệu môi trường. Trong luận án này, lần đầu tiên, chúng tôi đã chế tạo thành công vật liệu gốm gỗ từ nguồn nguyên liệu bã thải vỏ điều – một loại phế phẩm nông nghiệp của ngành sản xuất hạt điều với lượng thải ra trên 240.000 tấn/năm. Gốm gỗ từ bã thải vỏ điều đã được kết khối ở nhiệt độ 700 – 1200oC ...

 • thvnu100400000548.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Ngô, Thị Bích Lan;  Advisor: Lê, Phụng Hoàng; Đào, Minh Hồng (2020)

 • Trên cơ sở kế thừa, phát triển những kết quả nghiên cứu đã có trước đó, cùng nguồn tư liệu phong phú và tin cậy, với việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu liên ngành trong nghiên cứu chính sách đối ngoại-một đối tượng nghiên cứu của lịch sử thế giới đương đại, luận án là công trình khoa học nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện và cụ thể về việc sử dụng quyền lực mềm trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống B.Obama (2008 – 2016). Nội dung chính của luận án bao gồm: 1) Xác định khung lý thuyết nghiên cứu về quyền lực mềm trong nghiên cứu chính sách đối ngoại; 2) Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng quyền lực mềm trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ dưới thời Bar...

 • thvnu100400000550.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Thoa;  Advisor: Lê, Vũ Nam (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo đảm bí mật thông tin khách hàng trong HĐNH (Hoạt động ngân hàng); phân tích, đánh giá hiện trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về bảo mật thông tin khách hàng trong HĐNH ở Việt Nam, để từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật về bảo mật thông tin khách hàng trong HĐNH ở Việt Nam. Đề tài tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu sau: Thứ nhất, phân tích, đánh giá có hệ thống những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến pháp luật về bảo đảm bí mật thông tin khách hàng trong HĐNH làm cơ sở cho việc tiếp thu, kế th...

 • thvnu100400000547.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Trần, Tuấn Việt;  Advisor: Nguyễn, Phước Dân; Strady, Emilie (2020)

 • Khu vực ven biển cửa sông Soài Rạp thuộc hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai (SG-ĐN) nổi tiếng với sản phẩm nghêu Bến Tre (tên khoa học Meretrix lyrata). Tuy nhiên khu vực này đang phải đối diện với nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường từ vùng đất liền theo dòng sông đổ ra cửa biển. Năm 2015, nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát sơ bộ sự hiện diện kim loại Cd, Pb, Cu, Zn trong trầm tích, nước sông, vật chất lơ lửng tại các vị trí trên sông SG-ĐN và trong nghêu, trầm tích, nước biển ven bờ, vật chất lơ lửng tại bãi nuôi nghêu Cần Thạnh và Tân Thành. Kết quả của nghiên cứu cho thấy có sự hiện diện kim loại nặng từ vùng thượng lưu ảnh hưởng tới môi trường và sinh vật vùng ven biển cửa sông SG-ĐN...

 • thvnu100400000545.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Hà, Ngọc Ninh;  Advisor: Võ, Văn Sen (2020)

 • Luận án nghiên cứu những chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ từ khi tái lập tỉnh đến năm 2015 đặt trong bối cảnh thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Trong bối cảnh lịch sử này, luận án đã làm rõ chuyển biến kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển biến các ngành kinh tế (công nghiệp – thủ công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ). Chuyển biến xã hội: Dân số, lao động, việc làm, đói nghèo; mức sống, chất lượng cuộc sống; giáo dục - đào tạo; y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những chuyển biến này bắt nguồn từ những chủ trương phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta và sự vận dụng sáng tạo, phù hợp của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vào điều kiện t...

 • thvnu100400000544.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nong, Thi Nhu Mai;  Advisor: Ho, Thanh Phong (2020)

 • Competitive international business environment in the global textile and apparel market has forced many textile and apparel firms to concentrate on supply chain management in order to face with fierce competition. Supplier selection process, a part in supply chain, has been a prime concern recently because many of firms in the world in general and in Vietnam in particular have been spending considerable amount on sourcing. Although the selection of suppliers is important, most of Vietnamese textile and apparel companies have a very simple process and only choose suppliers intuitively. This is one of the reasons causing high sourcing costs that often result high-price output, unstable ...

 • thvnu100400000546.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Vũ Việt Linh;  Advisor: Huỳnh, Đại Phú (2020)

 • Hạt micro polycaprolactone (PCL) và hạt micro PCL chứa thuốc insulin (In-PCL) được chế tạo bằng phương pháp electrospray. Sự ảnh hưởng các thông số chế tạo hạt như: loại dung môi, nồng độ polymer, loại PCL, điện thế áp vào, khoảng cách phun, lưu lượng phun lên hình thái và kích thước của hạt micro PCL và In-PCL được nghiên cứu có hệ thống bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM). Kích thước hạt và độ phân bố kích thước hạt được xác định bằng phần mềm ImageJ và Minitab. Tính chất và sự phân hủy của hạt micro PCL trong môi trường in-vitro (dung dịch PBS) được đánh giá bằng phổ hồng ngoại (FTIR), sắc ký khí khối phổ (GC-MS) và sắc ký gel (GPC). Các hạt micro PCL có diện tích bề mặt tiếp xúc ...

 • thvnu100400000540.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Dương, Thế Duy;  Advisor: Trịnh, Quốc Trung; Trần, Thanh Long (2020)

 • Từ nhiều năm qua, cụm từ vốn xã hội đã được các nhà nghiên cứu đưa ra thảo luận, bàn bạc và đã có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới vấn đề này dưới các góc độ và phạm vi khác nhau. Họ đã cho thấy rằng vốn xã hội tác động một phần không nhỏ vào hoạt động kinh tế hộ gia đình, tổ chức hay doanh nghiệp,… mà cụ thể là góp phần tăng khả năng tiếp cận thị trường, tăng thu nhập, phúc lợi,… Đối với các công trình nghiên cứu trước đó đã nghiên cứu tác động: (1) vốn xã hội và khả năng tiếp cận thị trường đầu vào: tài chính, dịch vụ khuyến nông/ngư,…; (2) Vốn xã hội và tiếp cận thị trường đầu ra; và (3) Vốn xã hội và giá bán, thu nhập, doanh thu,… Tuy nhiên, các công trình này vẫn chư...

 • thvnu100400000543.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Ngô, Gia Lương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Dũng; Cung, Thị Tuyết Mai (2019)

 • Báo cáo của Ủy Ban Kinh tế vĩ mô và Y tế năm 2001 nhấn mạnh: “Cải thiện sức khỏe và tuổi thọ luôn là mục tiêu cơ bản của phát triển kinh tế. Sự tương quan trong dài hạn giữa y tế với giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế thật sự chặt chẽ hơn là người ta tưởng.” Tuyên bố Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững năm 2012 tại Rio de Janeiro xác định sức khỏe là điều kiện tiên quyết và là một chỉ số trong ba khía cạnh của phát triển bền vững. Việc tăng cường đầu tư và chi tiêu cho y tế, nhất là vào việc phát triển nguồn nhân lực y tế phải là nhiệm vụ trọng tâm để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế một quốc gia. Việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế, sức khỏe được đặt ra như một đò...

 • thvnu100400000539.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Phạm, Xuân Hồng Sơn;  Advisor: Trần, Thiên Phúc (2020)

 • Van servo điện thủy lực là phần tử chính trong các hệ thống điều khiển thủy lực và điện thủy lực mà ở đó các kỹ thuật cơ khí, thủy lực và điện tử được kết hợp một cách hoàn hảo. Với các điểm nổi bật như đáp ứng động lực học nhanh, độ chính xác điều khiển cao và tuổi thọ cao, van servo điện thủy lực được sử dụng rộng rãi trong các ngành như: vũ trụ, không gian, công nghiệp hóa chất, ngành luyện kim, vv… Van servo vòi phun điện thủy lực là loại van phổ biến nhất của van servo điện thủy lực. Dựa vào một lượng lớn các tài liệu nghiên cứu gần đây ở nước ngoài, các thông tin chi tiết của các phát minh và ứng dụng van servo điện thủy lực ở châu Âu, Á và Mỹ, luận án đã thu thập nhiều dữ liệu ...

 • thvnu100400000541.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Thu;  Advisor: Mai, Văn Nhơn; Nguyễn, Thái Bình (2020)

 • Luận án được trình bày trong 4 chương như sau: Chương 1. Tổng quan về xạ trị bằng chùm proton Phần đầu của chương sẽ giới thiệu tổng quan về các đặc điểm của chùm proton trong xạ trị bao gồm tương tác của chùm proton với vật chất, quãng chạy của proton, hiệu ứng sinh học tương đối của chùm proton và các phương pháp gia tốc chùm proton trong xạ trị. Tiếp theo sẽ giới thiệu tổng quan về sai số, các nguồn gốc gây ra sai số cũng như phân loại và ảnh hưởng của chúng lên phân bố liều trong xạ trị bằng chùm proton. Các phương pháp đánh giá và tối ưu hóa phân bố liều khi tính đến sai số vào việc lập kế hoạch được phân tích và làm rõ để thấy rõ sự hạn chế của từng phương pháp. Từ đó tác giả ...

 • thvnu100400000542.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đào, Viết Cảnh;  Advisor: Phạm, Huy Long; Trần, Anh Tú (2020)

 • Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở bể trầm tích Mesozoi (MZ) muộn Phú Quốc khu vực Tây Nam Việt Nam (TNVN) đã và đang được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty dầu khí trong và ngoài nước rất quan tâm. Song, việc đánh giá hệ thống dầu khí của bể còn nhiều bất cập do kết quả nghiên cứu cấu trúc địa chất, bao gồm địa tầng, kiến trúc và lịch sử tiến hóa kiến tạo, còn nhiều hạn chế. Cho đến hiện nay, ở vùng thềm lục địa TNVN, nhiều đợt thu nổ địa chấn 2D (MH-96, PQ-05 và PQ-09), thu nổ địa chấn 3D cũng như khoan vào đối tượng địa chất trước Kainozoi (KZ) đã được thực hiện. Công tác minh giải địa chấn địa tầng mặc dù đã xác định được một số đặc điểm kiến trúc dưới sâu nhưng việc min...