CL - VNUHCM (769)

BROWSE BY

Item 1 - 20 [/769]

 • Authors: Huỳnh, Hữu Nghị;  Advisor: Thái, Thị Thu Hà (2023)

  Trong các công nghệ AM (Additive Manufacturing), công nghệ FDM (Fused Deposition Modeling) chiếm một thị phần lớn do những ưu điểm: sử dụng vật liệu thông dụng, phù hợp cho sản phẩm công nghiệp (đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí), không sử dụng năng lượng laser hoặc tia UV nên chi phí đầu tư và bảo trì thấp. Từ đó, thiết bị FDM có kết cấu đơn giản, dễ điều khiển, dễ vận hành. Tuy nhiên, để tạo ra các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ FDM còn cần phải được cải thiện các đặc tính chất lượng như: độ chính xác kích thước, độ nhám bề mặt, cơ tính…Các đặc tính này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các thông số công nghệ trong quá trình tạo sản phẩm. Theo hướng này, luận án tập trung vào...
 • Authors: Lê, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệu; Đậu, Thị Ánh Tuyết (2023)

  Luận án Tác phẩm Hồ Biểu Chánh nhìn từ mối quan hệ giữa văn học và văn hóa tập trung nghiên cứu làm rõ tác phẩm Hồ Biểu Chánh từ phương diện phản ánh bản sắc văn hóa Nam Bộ và tác phẩm Hồ Biểu Chánh trong văn hóa Nam Bộ. Luận án có 3 chương. Chương 1, luận án làm rõ cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu như các khái niệm, lý thuyết về mối quan hệ giữa văn học và văn hóa, lý thuyết đa hệ thống trong nghiên cứu văn hóa, văn chương; làm rõ cơ sở thực tiễn về vấn đề nghiên cứu như bối cảnh và đặc điểm văn học, văn hóa những năm đầu thế kỉ XX; cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Biểu Chánh; chứng minh nghiên cứu Tác phẩm Hồ Biểu Chánh nhìn từ mối quan hệ giữa văn học và văn hóa là có cơ sở lý luận v...
 • Authors: Lê, Thanh Cao;  Advisor: Hồ, Đức Duy (2023)

  Các cải tiến quan trọng được thực hiện trong luận án bao gồm: (1) Phát triển phương pháp chẩn đoán hư hỏng dựa vào năng lượng biến dạng với bài toán tấm có các điều kiện biên khác nhau: ngàm, tựa đơn, tự do. (2) Cải tiến phương pháp xấp xỉ năng lượng biến dạng phần tử để nâng cao độ chính xác của việc xấp xỉ năng lượng biến dạng phần tử và loại bỏ ảnh hưởng của điều kiện biên bằng cách sử dụng phần tử đẳng tham số chín nút. (3) Phát triển phương pháp chẩn đoán hư hỏng chỉ sử dụng dữ liệu dao động trên vùng hư hỏng cục bộ để giảm bớt dữ liệu đầu vào nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác của kết quả chẩn đoán. (4) Sử dụng hệ số tương quan giữa các dạng dao động ở hai trạng thái tấm chưa hư hỏn...
 • Authors: Trương, Công Phú;  Advisor: Chế, Đình Lý; Bùi, Xuân An (2023)

  Luận án đã dựa vào 05 tiêu chuẩn theo quan điểm của FAO/UNDP/UNEP/WB, năm 1997 và Dumaski năm 2000 kết hợp với mô hình đánh giá tổng hợp DPSIR, sử dụng phương pháp AHP xem xét tầm quan trọng các tiêu chuẩn gồm: Có tính thực tiễn; Có thể tính toán được; Liên quan đến chính sách; Tính đặc trưng; Dễ thu thập thông tin. Từ đó xây dựng được bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp gồm 13 chỉ thị, trong đó hiệu quả kinh tế 03 chỉ thị, hiệu quả xã hội 05 chỉ thị, hiệu quả tài nguyên và môi trường 05 chỉ thị. Bên cạnh đó cũng đề xuất một số khuyến cáo khi áp dụng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững cho một địa bàn cụ thể. Áp dụng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững giai đo...
 • Authors: Phạm, Yến Nhi;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Điện (2023)

  Khuyến khích sở hữu nhà ở là một chính sách quan trọng tại nhiều quốc gia. Việc sở hữu nhà ở được cho là có tác động tích cực đến các hộ gia đình, cá nhân và toàn xã hội. Theo cách thức truyền thống, việc sở hữu nhà ở chỉ dành cho những người có đủ tiền để chi trả một khoản thanh toán trước và trang trải toàn bộ chi phí thanh toán còn lại. Điều này làm cho quyền sở hữu nhà ở không đến được với rất nhiều cư dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường nhà ở với các hộ gia đình, cá nhân có thu nhập hạn chế là chính sách của rất nhiều quốc gia trong nỗ lực xây dựng những cộng đồng dân cư bền vững, cải thiện đời sống của người dân và qua đó, cải thi...
 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Đinh, Điền; Nguyễn, Thị Như Ngọc (2023)

  Luận án được thực hiện nhằm khảo sát mức độ ảnh hưởng của các yếu tố từ vựng đến độ đo phong cách tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh). Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thực chứng thuộc cả hướng tiếp cận định lượng và hướng tiếp cận định tính, luận án tính toán tỉ lệ thành công của 79 yếu tố từ vựng thuộc năm nhóm độ đo phong cách: phân bố chiều dài từ, trung bình chiều dài từ, độ phong phú từ vựng, tần số từ khi tính theo thống kê cơ bản, và tần số từ khi tính theo kiểm định thống kê. Kết quả cho thấy tần số từ (từ xưng hô, thực thể có tên, từ tình thái) khi tính theo kiểm định thống kê có độ chính xác rất cao trong việc xác định danh tính tác giả, nghĩa là mức độ ảnh hưởng của chúng...
 • Authors: Vũ, Mai Trang;  Advisor: Mai, Hoàng Biên (2023)

  Luận án nghiên cứu tính đại số và tính hữu hạn chiều trong vành chia. Cụ thể, tác giả nghiên cứu tác động của tính đại số trên tâm và tính đại số một phía trên một vành chia con của một nhóm con nào đó lên cấu trúc của toàn bộ vành chia, qua đó đánh giá số chiều trên tâm của vành chia trong một số trường hợp cụ thể.
 • Authors: Bùi, Thị Phương Hồng;  Advisor: Võ, Thị Hoa; Huỳnh, Thị Gấm (2023)

  Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta ngày càng hoàn thiện chính sách tôn giáo, hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo nhằm tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Long An có nhiều tôn giáo và có đông chức sắc, tín đồ. Thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Long An đã luôn quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa chủ trương, chính sách về công tác tôn giáo của Trung ương và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo t...
 • Authors: Lương, An Vinh;  Advisor: Đinh, Điền (2023)

  Luận án đã xây dựng 2 bộ ngữ liệu dùng để khảo sát và thực nghiệm đánh giá độ khó văn bản tiếng Việt, gồm: (1) Bộ ngữ liệu 370 văn bản thu thập từ sách giáo khoa tiếng Việt và Ngữ văn; và (2) Bộ ngữ liệu 1.825 văn bản thuộc lĩnh vực văn học và ngôn ngữ học. Đây là 2 bộ ngữ liệu lớn và công khai đầu tiên về độ khó văn bản trong tiếng Việt. Luận án đã khảo sát 262 đặc trưng được trích xuất từ các văn bản này để xây dựng các công thức, các mô hình đánh giá độ khó văn bản. Các đặc trưng này được thuộc nhiều cấp độ của văn bản như các đặc trưng ở mức bề mặt (độ dài câu, độ dài từ, …), các đặc trưng về tần suất từ và tần suất chữ, các đặc trưng ở cấp độ ngữ pháp mức từ, mức câu, các đặc tr...
 • Authors: Trần, Thị Kim;  Advisor: Nguyễn, Kỳ Phùng; Nguyễn, Văn Phước (2023)

  Luận án này tập trung vào xây dựng mô hình thủy động lực, vận chuyển bùn cát và hình thái đáy trong tọa độ cong và áp dụng tính toán cho một số trường hợp ở Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể: Mô hình thủy động lực trong tọa độ cong với ba module (dòng chảy, sóng và gió) được xây dựng dựa trên hệ phương trình Reynolds trung bình theo chiều sâu, sau một số phép biến đổi trên tọa độ cong. Sau khi mô hình được xây dựng đã tiến hành kiểm định khi tính toán trong kênh hẹp, kênh chữ U và có so sánh với kết quả khi tính trên hệ tọa độ đề các. Kết quả cho thấy khi tính toán bằng mô hình thủy động lực trên hệ tọa độ đề các, kết quả vận tốc sát bờ không tối ưu bằng tính trên hệ tọa độ cong. Mô hìn...
 • Authors: Cao, Thị Thùy Như;  Advisor: Nguyễn, Thành Đức (2023)

  Ở nước ta, trong thời gian đầu triển khai mô hình PPP (Public – Private Partnership) - đối tác công tư, số lượng dự án PPP được triển khai trên thực tế khá khả quan. Dù vậy, bước sang giai đoạn thực hiện hợp đồng dự án, những bất cập của mô hình PPP dần được bộc lộ. Hàng loạt những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án (quyết định đầu tư dự án thiếu tiềm năng hoặc dự án chỉ làm lợi cho NĐT, chất lượng công trình không đảm bảo, chỉ định NĐT không đủ năng lực thực hiện dự án, trạm thu phí đặt ở vị trí thuận lợi để tận thu, gian lận doanh thu dự án để đề nghị kéo dài thời gian thu phí, không bảo trì công trình trước chuyển giao) đã tạo nên sự phản ứng của người dân đối với dự...
 • Authors: Ly, Dan Thanh;  Advisor: Bui, Quang Thong; Le, Van Chon (2023)

  The dissertation “The impact of job satisfaction as a mediator of the effect of meeting effectiveness on organizational commitment” examines the relationships among the concepts including job satisfaction, leadership, meeting effectiveness, organizational commitment and the antecedents of meeting effectiveness and organizational commitment consisting of agenda, internal communication, internal motivation, external motivation, employee voice, organizational identification and perceived organizational support. They have become the attractive subjects for mostly researched-papers due mainly to their vital roles to the development of an organization. Four studies have been done to demonst...
 • Authors: Phan, Bích Hà;  Advisor: Trần, Hoàng Phương (2023)

  5-Hydroxymethylfurfural (HMF) là một chất trung gian tiềm năng trong tổng hợp nhiên liệu sinh học. Luận án đã tổng hợp thành công 14 chất lỏng ion (IL, có 06 chất mới), 18 dung môi eutectic sâu (DES) và 06 acid rắn. Trong đó, 12 IL, 18 DES và 06 acid rắn được ứng dụng làm môi trường phản ứng cho chuyển hóa sinh khối thành HMF; 2 IL dùng làm dung môi để chiết cellulose từ bả mía. Các nguồn carbohydrate như fructose, glucose, sucrose, cellulose được khảo sát và đánh giá cho quá trình điều chế HMF sử dụng chất lỏng ion
 • Authors: Trần, Ngọc Thạch;  Advisor: Nguyễn, Huy Tuấn; Nguyễn, Minh Quân (2023)

  Luận án này chứa nhiều kết quả mới, được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Cụ thể, các kết quả mới gồm có: • Khảo sát các bài toán ngược thời gian cho các phương trình khuếch tán ở dạng ngẫu nhiên (thay vì tất định). Như đã biết, trong các thập kỷ gần đây, các bài toán ngược thời gian cho các phương trình khuếch tán ở dạng tất định được quan tâm nghiên cứu nhiều đáng kể. Tuy nhiên, đối với trường hợp ngẫu nhiên, các kết quả vẫn còn hạn chế. • Bên cạnh việc chỉ ra tính không chỉnh và chỉnh hóa các bài toán ngược thời gian, tính tồn tại, duy nhất, và chính quy hóa của nghiệm cũng được thiết lập với các điều kiện đủ trơn cho dữ liệu. • Bên cạnh trường hợp nhiễu ngẫu nhiên ở ...
 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lực;  Advisor: Nguyễn, Huy Tuấn (2023)

  Nội dung chính của luận án này được tổng hợp từ các công trình đã được đăng trên các tạp chí uy tín trên thế giới, có nhiều kết quả mới hơn những kết quả trước đó. Trong luận án này, các kết quả mới của chúng tôi có thể liệt kê như sau. • Phương trình Rayleigh-Stokes phi tuyến được chúng tôi nghiên cứu trong hai trường hợp: hàm nguồn Lipschitz toàn cục và hàm nguồn Lipschitz địa phương. Chúng tôi thiết lập nghiệm chỉnh toàn cục cho bài toán. Hơn nữa, chúng tôi chứng minh được sự tồn tại toàn cục nghiệm nhẹ và tính bùng nổ của của nó. • Với phương trình Rayleigh-Stokes phi tuyến cùng các điều kiện phi địa phương, chúng tôi chỉ ra tính duy nhất và tính chính quy của nghiệm nhẹ của bài...
 • Authors: Lê, Đình Long;  Advisor: Bùi, Lê Trọng Thanh; Nguyễn, Anh Triết (2023)

  Luận án chứa đựng nhiều kết quả mới, mạnh hơn những kết quả đã có, và được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới. Trong luận án này, ta đưa ra các kết quả mới sau: • Chỉ ra sự không chỉnh, các nguyên nhân gây ra sự không chỉnh của các loại bài toán được nghiên cứu trong luận án này, gồm bài toán khôi phục hàm nguồn và bài toán xác định điều kiện đầu. • Trong luận án này, chúng tôi đề xuất phương pháp chặt cụt Fourier, phương pháp chỉnh hóa tựa giá trị biên, và phương pháp Fractional Landweber để khảo sát sự hội tụ, trong trường hợp tham số chỉnh hóa tiên nghiệm và tham số chỉnh hóa hậu nghiệm. Thử nghiệm số minh họa. • Bên cạnh đó, luận án khảo sát bài toán giá t...
 • Authors: Mai, Hoàng Đức Duy;  Advisor: Lê, Vũ Nam (2023)

  Luận án giải quyết vấn đề các giới hạn an toàn trong hoạt động của NHTM trên cơ sở nội dung pháp luật và cơ chế thực thi giới hạn an toàn. Qua đó, luận án đề xuất các giải pháp theo hai hướng: (i) hoàn thiện nội dung pháp luật về giới hạn an toàn và (ii) cơ chế thực thi và giám sát tuân thủ các giới hạn an toàn nhằm gia tăng hiệu quả pháp luật.
 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2023)

  Nhiều nghiên cứu của các tác giả như Lê Du Phong (Chủ biên) (2018), Lê Xuân Bá (2013), Trần Quốc Toản (2019), Nguyễn Hồng Nga (2015), Nguyễn Đình Cung (2019), Võ Đại Lược (2020) đã chỉ ra thể chế kinh tế Việt Nam còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế: Dưới góc độ thể chế sở hữu, quyền sở hữu tài sản chưa được bảo vệ đầy đủ đặc biệt là đất đai và sở hữu trí tuệ. Còn nhiều rào cản thể chế đối với quá trình tự do kinh doanh cũng như tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế. Thể chế quản lý nhà nước vẫn duy trì sự can thiệp nhiều vào thị trường thông qua các biện pháp hành chính làm sai lệch các tín hiệu thị trường. Thể chế quản lý còn chồng chéo, thiếu thống nhất trong thực t...
 • Authors: Nguyễn, Vũ Kỳ;  Advisor: Nguyễn, Tiến Lực (2023)

  Được thực hiện dựa trên một nền sử liệu phong phú, xác thực và đáng tin cậy, cũng như là một công trình toàn diện, chuyên sâu và có hệ thống, luận án đã phục dựng và lý giải khá cặn kẽ các vấn đề trong mối quan hệ đa dạng giữa Nhật Bản và Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 vốn còn nhiều điều bỏ ngỏ ở cả Nhật Bản và Việt Nam. Nhật Bản đã công nhận Việt Nam Cộng hòa và triển khai chính sách với chính quyền này dựa trên các nguyên tắc cơ bản của nền ngoại giao Nhật Bản thời “hậu chiến”. Việc thừa nhận Việt Nam Cộng hòa và bồi thường chiến tranh cho chính quyền này vừa để giải quyết vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh của Nhật Bản, vừa là công cụ cho chính sách “ngoại giao kinh tế”. Tuy Nhật ...