CL – VNUHCM (685)

BROWSE BY

Item 1 - 20 [/685]

 • Authors: Cù, Nguyên Định;  Advisor: Bùi, Lai; Nguyễn, Thị Nga (2022)

  Tại Việt Nam, những dữ liệu đầu tiên về sự phân bố của cá heo Ông Sư được Llozen ghi nhận từ những năm 1970s tại khu vực sông MêKông và quần đảo Hải Tặc thuộc vùng biển Tây Nam Bộ, Việt Nam. Ở khu vực sông MêKông, các dữ liệu ghi nhận cá heo khá rời rạc chủ yếu là những cá thể bị chết hoặc mắc vào lưới khai thác thủy sản của ngư dân và có thể hiện nay cá heo không còn tồn tại ở khu vực này. Ở khu vực vùng biển Tây Nam Bộ, những nỗ lực nghiên cứu gần đây đã ghi nhận sự tồn tại quần thể cá heo Ông Sư tại vùng biển quần đảo Bà Lụa thuộc Khu dự trữ Sinh quyển Kiên Giang. Bên cạnh sự ghi nhận về phân bố, các nghiên cứu cũng đã xác định được một số yếu tố liên quan đến vùng phân bố thích hợ...
 • Authors: Hoang, Thi Thuc;  Advisor: Genoni, Paul (2015)

  This research investigated whether Vietnam, as an example of a developing country with limited history of academic library cooperation, is able to adopt and successfully develop consortia as a model to improve access to content and the delivery of services. The research used a mixed methods approach in a two-phase sequential research design consisting of a questionnaire and interviews to collect data relevant to addressing the research question: Are library consortia suited as a means of cooperation by Vietnamese academic libraries, and if so how can they be successfully developed and implemented? The findings provide a picture of the current and likely future state of cooperation and...
 • Authors: Trần, Thị Khiếu;  Advisor: Võ, Hoàng Hưng; Lý, Kim Hà (2022)

  Trong luận án, chúng tôi khảo sát một số bài toán ngược thời gian và không chỉnh liên quan đến phương trình khuếch tán với đạo hàm bậc không nguyên. Cụ thể, luận án được chia thành năm (05) chương chính với nội dung được tóm tắt như sau: Chương 1: Trình bày một số kiến thức làm nền tảng cho việc nghiên cứu các nội dung chính của luận án trình bày trong các các chương sau. Chương 2: Trình bày các kết quả đã đạt được cho bài toán ngược thời gian tuyến tính cho phương trình khuếch tán với toán tử dạng hỗn hợp. Toán tử dạng hỗn hợp ở đây được hiểu là một sự kết hợp giữa Laplacian cổ điển và Laplacian bậc không nguyên. Đầu tiên, chúng tôi đưa ra một ví dụ minh họa cho tính không chỉnh củ...
 • Authors: Nguyễn, Thị Lệ Mỹ;  Advisor: Trần, Nam Tiến (2022)

  Thực tế cho thấy quan hệ đối ngoại là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ góp phần tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển, tranh thủ nguồn lực cho công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa mà còn bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Việt Nam và Hoa Kỳ đã có sự giao thoa và tiếp xúc văn hóa từ rất sớm trước khi quan hệ chính thức được thiết lập. Chặng đường của hai nước từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay chưa phải là dài, nhưng hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có bước phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác, giao lưu văn hóa đã tạo cơ hội để hiểu nhau hơn, xóa nhòa các khác biệt, thậm chí là những nghi hoặc, di sả...
 • Authors: Danh, Lùng;  Advisor: Ngô, Thị Phương Lan; Nguyễn, Khắc Cảnh (2022)

  Việc nghiên cứu nghi lễ vòng đời của cộng đồng người Khmer ở Nam Bộ nhằm làm rõ các giá trị của nghi lễ trong bối cảnh đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển là điều cần thiết. Bởi đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, việc nhập cư và di cư,… luôn biến đổi theo sự chuyển mình của đất nước. Sự biến đổi đó sẽ làm thay đổi ít nhiều đến các nghi lễ vòng đời của người Khmer ở Nam Bộ nói chung và người Khmer các tỉnh-thành nói riêng so với cách đây hàng chục năm về trước. Nghiên cứu thực trạng diễn trình và giá trị thể hiện trong nghi lễ và xu hướng biến đổi có tính lý luận và thực tiễn cao. Vì thông qua đó, không chỉ để hiểu về con người, về phong tục tập quán, về đời sống kinh tế, văn ...
 • Authors: Lê, Minh Hải;  Advisor: Lương, Minh Cừ (2022)

  Là một trong những hệ tư tưởng điển hình trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam, triết lý nhân sinh của Phật giáo Nam tông in đậm trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Khmer ở Kiên Giang, tạo nên những sắc thái trong các lĩnh vực tư tương, phong tục tạp quán, văn học nghệ thuật, lễ hội, nghệ thuật, giáo dục. Hầu hết các hoạt động trong đời sống của cộng đồng người Khmer đều xuất phát từ triết lý nhân sinh những lời chế định của đức Phật. Có thể khái quát nội dung nghiên cứu của luận án thành những gốc độ nghiên cứu cơ bản sau: Thứ nhất, thông qua những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án, đó là: sự ảnh hưởng của triết lý nhân sinh của Phật giáo với tín ngưỡng và văn...
 • Authors: Tống, Thị Tân;  Advisor: Võ, Văn Sen (2022)

  Trên cơ sở kế thừa, phát triển những kết quả nghiên cứu đã có trước đó cùng nguồn tư liệu tin cậy và phong phú với việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản của Khoa học lịch sử, luận án là một công trình khoa học nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 1975-1995. Nội dung chính của luận án bao gồm: 1. định nghĩa, mục tiêu và các hình thức của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học; 2. Phục dựng khái quát quan hệ hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai quốc gia (1975-2015); 3. Xác định những nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong lĩnh vực hợp tác giáo dục đào tạo. Nêu lên thành tựu, đặc ...
 • Authors: Đào, Phú Quốc;  Advisor: Lê, Bửu Thạch; Nguyễn, Phi Ngà (2022)

  Luận án “Đặc điểm sinh lý, sinh thái của loài Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin.ex Hensch (Năng ống) và Eleocharis dulcis var. tuberosa (Năng củ)” được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu khả năng canh tác cây Năng củ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nội dung nghiên cứu bao gồm khảo sát khu vực phân bố cây Năng ống, ảnh hưởng mùa vụ, độ mặn, hạn và ngập đến sự tăng trưởng cây Năng ống và Năng củ. Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận so sánh, bằng cách so sánh đặc điểm sinh lý, sinh thái của cây Năng củ và Năng ống. Kết quả khảo sát sự phân bố cây Năng ống tại khu vực ĐBSCL cho thấy Năng ống mọc tự nhiên chủ yếu tại các khu vực đất ngập nước có pH (3 - 5) và độ mặn <1‰. Năng ống không ...
 • Authors: Nguyen, Manh Hoang;  Advisor: Vo, Thi Quy; Hajargasht, Reza (2022)

  The results from our semiparametric regression and SFA model indicate an inverted Ushaped relationship between level of state ownership and privatised firm performance. We also uncover a positive moderating role for the IGMB on the relationship between residual state ownership and privatised firm performance. Furthermore, HSBC is found to have a direct positive effect on the performance of privatised firms. These results imply that state ownership should not be considered merely a source of inefficiency. Rather, up to a moderate level (less than 40%) it impacts positively on privatised firm performance via its “monitoring” effect. However, when state ownership becomes dominant, its ma...
 • Authors: Nguyễn, Đăng Khoa;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Dung (2022)

  Trên cơ sở kế thừa những công trình nghiên cứu có liên quan của các học giả trong và ngoài nước cũng như nguồn tư liệu phong phú và tin cậy, đồng thời dựa trên những phương pháp liên cứu chuyên ngành sử học, quan hệ quốc tế và phương pháp liên ngành, luận án đã trình bày một cách khoa học, hệ thống và toàn diện về Chính sách châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 – 2017), cụ thể về mặt nội dung bao gồm: (1) Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quá trình hoạch định chính sách châu Á – Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Barack Obama; (2) Phân tích mục tiêu, nội dung cơ bản và thực tiễn triển khai chính sách trên các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao,...
 • Authors: Trịnh, Minh Chánh;  Advisor: Phan, Thị Hồng Xuân (2022)

  Có nhiều nghiên cứu về lễ hội Nghinh Ông ở TP.HCM cũng như các tỉnh Nam Bộ nhưng hầu như chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu nào so sánh lễ hội Nghinh Ông ở Cần Giờ, TP.HCM thuộc vùng Đông Nam Bộ với lễ hội Nghinh Ông ở Sông Đốc qua hoạt động du lịch. Bằng các phương pháp nghiên cứu định tính như phỏng vấn sâu, phỏng vấn bán cấu trúc, thảo luận nhóm tập trung và thao tác phát phiếu khảo sát, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Nghiên cứu sinh đã khảo sát thực trạng, từ đó nhận diện các giá trị của lễ hội Nghinh Ông ở Cần Thạnh và Sông Đốc qua các chiều kích văn hóa, địa lý, lịch sử nhằm tìm ra các giá trị, đặc trưng của lễ hội Nghinh Ông ở Cần Thạnh và Sông Đốc. Bên cạnh đó vận dụng l...
 • Authors: Tôn, Long Phước;  Advisor: Lê, Lam Sơn; Phạm, Hoàng Anh (2022)

  Bài toán sinh mã nguồn cho các ứng dụng chạy trên thiết bị đeo tay trong các giải pháp thông minh của lĩnh vực Internet vạn vật là thực tiễn và nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong đó việc đặc tả các ứng dụng thông minh kết hợp đặc tả phần cứng của thiết bị sao cho phù hợp là một thử thách. Đồng thời, mã nguồn tạo ra có thể tái sử dụng trên các thiết bị khác nhau hoặc ngược lại. Các thiết bị cùng kiến trúc có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Tỷ lệ mã nguồn tạo ra cũng như chất lượng mã nguồn tạo ra phải đảm bảo tính đúng đắn và hiệu quả. Từ đó, chúng tôi xây dựng hướng tiếp cận, vận dụng sự kết hợp giữa mô hình hóa và xử lý ngữ nghĩa dựa vào các luật để đặc tả hệ thống. Cũ...
 • Authors: Đoàn, Nguyễn Thuỳ Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệu; Nguyễn, Ngọc Quận (2022)

  Trong bối cảnh toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam chủ trương hội nhập sâu rộng với thế giới. Xét về quan hệ văn hoá, ngày nay Việt Nam có điều kiện và vị thế để chủ động tiếp cận với các nền văn hoá khác trên thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình đó Việt Nam cũng sẽ đối diện với nhiều thách thức, nhất là vẫn cần giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa văn hoá dân tộc với văn hoá ngoại sinh, giữa truyền thống và hiện đại... Việc nghiên cứu vấn đề quốc học và quốc văn Việt Nam ở giai đoạn đầu của thời kỳ quốc tế hoá vào đầu thế kỷ XX sẽ giúp rút ra được nhiều bài học hữu ích cho công cuộc tiếp xúc và tiếp biến đa văn hoá hiện nay.
 • Authors: Huỳnh, Thị Minh Trúc;  Advisor: Lê, Hoài Long; Phạm, Anh Đức (2021)

  Mô hình tích hợp được đề xuất trong nghiên cứu này phối hợp các phương pháp “Thẻ điểm cân bằng” (BSC), “Quy trình mạng phân tích” (ANP), lý thuyết mờ (Fuzzy), và phương pháp “Phương pháp ra quyết định dựa trên thực nghiệm và đánh giá” DEMATEL để phân tích định lượng mối quan hệ nhân quả trong bản đồ chiến lược của các dự án đô thị ven biển. Để đề xuất mô hình lập kế hoạch chiến lược cho các dự án đô thị ven biển tại TP. Đà Nẵng, nghiên cứu này đã tiến hành thu thập dữ liệu khảo sát qua nhiều giai đoạn từ những chuyên gia về quản lý và đầu tư loại dự án này tại Thành phố. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng vận dụng mô hình được đề xuất cho một doanh nghiệp đầu tư thực tế tại Thành phố Đà Nẵn...
 • Authors: Đặng, Thanh Nhơn;  Advisor: Nguyễn, Công Đức (2022)

  Luận án nghiên cứu lỗi chuyển di ngữ pháp của người Việt sử dụng tiếng Anh với hai dạng lỗi: lỗi biểu đạt số lượng và lỗi biểu đạt thời gian. Luận án tiếp cận vấn đề dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận và ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu. Phương pháp nghiên cứu chính của luận án là phương pháp miêu tả và phương pháp so sánh - đối chiếu. Luận án cũng sử dụng thêm phương pháp phỏng vấn tham khảo ý kiến của người bản ngữ Anh (phương pháp chuyên gia) về vấn đề lỗi và việc mắc lỗi khi sử dụng. Luận án đã làm rõ các vấn đề lí luận về thụ đắc ngôn ngữ thứ hai và hiện tượng gây lỗi trong cấu trúc ngôn ngữ do sự khác biệt về loại hình ngữ pháp giữa tiếng Anh và tiếng Việt cũng như sự khác biệt v...
 • Authors: Cao, Thu Nga;  Advisor: Đặng, Văn Thắng (2022)

  Nhà ở truyền thống của người Việt tại Đồng Nai là một loại hình di tích dân dụng có giá trị độc đáo về kiến trúc, mỹ thuật và đặc trưng của một thời kỳ lịch sử. Loại hình di tích này ghi đậm dấu ấn văn hóa của lớp cư dân vùng “Ngũ Quảng” trong quá trình Nam tiến của người Việt từ sau thế kỷ XVII. Các công trình kiến trúc nhà ở truyền thống này là đầu mối để tìm hiểu về phong tục cổ truyền của chính chủ nhân những ngôi nhà đó. Hơn thế, đó không chỉ là nơi ở, mà còn có chức năng thờ cúng tổ tiên và là cơ sở sản xuất kinh doanh. Vì vậy, bảo tồn các kiến trúc này cũng là bảo tồn truyền thống và văn hóa của dân tộc. Nghiên cứu, đánh giá về đặc trưng loại hình di tích nhà cổ ở Đồng Nai là đ...
 • Authors: Giản, Thị Lê Na;  Advisor: Dương, Anh Sơn; Phạm, Trí Hùng (2022)

  Có thể thấy, vi phạm hợp đồng hiệu quả là vấn đề thú vị và khá mới mẻ đối với việc nghiên cứu pháp luật, đặc biệt đối với các nước chịu ảnh hưởng của hệ thống luật Civil Law như pháp luật Việt Nam. Do vậy, việc nghiên cứu về vi phạm hợp đồng hiệu quả góp phần tạo nên những ý nghĩa lý luận và thực tiễn hữu ích. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay vi phạm hợp đồng chưa được nhìn nhận dưới góc độ hiệu quả kinh tế này, sự vi phạm chỉ mới được phân tích và đánh giá đơn thuần là những hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết, thỏa thuận tại hợp đồng. Và trên thực tế không phải lúc nào các bên cũng đạt được đến sự thỏa thuận đàm phán lại để giải quy...
 • Authors: Tô, Thị Đông Hà;  Advisor: Bùi, Xuân Hải; Nguyễn, Thị Hồng Nhung (2022)

  Bằng các phương pháp nghiên cứu khác nhau, Luận án đã làm rõ bản chất, khái niệm và các tiêu chí của DNXH trên thế giới; khám phá đặc điểm pháp lý và mục tiêu của DNXH; phân tích các yếu tố góp phần hỗ trợ, giám sát DNXH. Thông qua việc phân tích, đánh giá các quy định cụ thể của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và năm 2020; luận án chỉ ra những khiếm khuyết, bất cập của pháp luật về DNXH và đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về DNXH.
 • Authors: Trần, Thế Tùng;  Advisor: Võ, Ngọc Điều (2022)

  Lưới điện phân phối (LĐPP) là hệ thống trực tiếp cung cấp điện cho khách hàng, có tổng chiều dài lớn nhất trong toàn bộ lưới điện Việt Nam. Do đó, giảm tổn thất trên LĐPP có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giảm tổn thất trên toàn bộ hệ thống điện. Nhiều phương pháp để giảm tổn thất công suất và nâng cao độ tin cậy trên LĐPP đã được thực hiện nhưng lại tốn các chi phí đầu tư và lắp đặt thiết bị như: nâng cao điện áp vận hành lưới điện phân phối, tăng tiết diện dây dẫn, hoặc lắp đặt tụ bù nhằm giảm truyền tải công suất phản kháng trên lưới điện. Trong khi đó, tái cấu trúc lưới là phương pháp không cần chi phí để cải tạo lưới điện, bằng cách đóng hoặc mở các cặp khóa điện có sẵn trên l...