Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Đình Huy; Ngô, Thu Lương; Nguyễn, Quốc Lân; Nguyễn, Bá Thi; Trần, Lưu Cường; Huỳnh, Bá Lân; Đậu, Thế Cấp; Trần, Quốc Khánh; Lê, Thái Thanh; Đặng, Văn Vĩnh; Trịnh, Quốc Lương; Nguyễn, Thị Xuân Anh; Trần, Ngọc Diễm; Nguyễn, Xuân Mỹ (2012)

  • -

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Thái Thanh (2013)

  • Tập bài giảng Phương pháp tính này được biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu của giáo trình là cung cấp cho sinh viên các thuật toán cơ bản để giải quyết một số bài toán trong kỹ thuật. Bài giảng bao gồm 6 chương: Chương 1. Số gần đúng và sai số Chương 2. Phương trình phi tuyến Chương 3. Hệ phương trình đại số tuyến tính Chương 4. Nội suy và xấp xỉ hàm Chương 5. Đạo hàm và tích phân Chương 6. Phương trình vi phân