Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Thái Thanh (2016)

  • Tài liệu được biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho sinh viên trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Mục tiêu của giáo trình là cung cấp cho sinh viên các thuật toán cơ bản để giải quyết một số bài toán trong kĩ thuật. Bài giảng bao gồm 6 chương: Số gần đúng và sai số, Phương trình phi tuyến, Hệ phương trình đại số tuyến tính, Nội suy và xấp xỉ hàm, Đạo hàm và tích phân, Phương trình vi phân.