Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nhiều tác giả (2017)

  • Môn học “Thực tập điện 1” bao gồm một số kiến thức hữu ích cho kỹ sư điện khi làm việc ở những vị trí khác nhau trong ngành điện công nghiệp. Lãnh vực thiết kế và thi công điện xây dựng: sinh viên sẽ được giới thiệu các ký hiệu, bố cục và thông tin trên bộ bản vẽ xây dựng. Lãnh vực lắp đặt và vận hành thiết bị điện: sinh viên được giới thiệu ký hiệu mạch động lực và điều khiển, mạch đơn tuyến và đa tuyến, đọc thông số và vận hành thiết bị lập trình, phân tích và lập bảng trạng thái mạch điện, kiểm tra và thử nghiệm mạch điện. Tài liệu này sẽ giúp sinh viên tự chủ trong học tập, sinh viên chuẩn bị trước bài thực tập ở nhà và biết cách hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Thượng; Nguyễn, Hữu Trọng (2017)

  • Môn học “Thực tập điện 2” bao gồm một số kiến thức hữu ích cho kỹ sư điện khi làm việc ở những vị trí khác nhau trong ngành điện công nghiệp. Lãnh vực thiết kế và chế tạo máy điện: sinh viên sẽ được giới thiệu các phép tính cơ bản, sơ đồ dây quấn của máy biên áp và động cơ không đồng bộ Lãnh vực sửa chữ và bảo trì máy điện: sinh viên sẽ được giới thiệu cấu tạo lõi sắt, dây quấn, cách đấu dây, vận hành máy biến áp và động cơ không đồng bộ. Tài liệu này sẽ giúp sinh viên chủ động trong học tập, sinh viên chuẩn bị trước bài thực tập ở nhà và biết cách hoàn thành nhiệm vụ được giao.