Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Thượng; Nguyễn, Hữu Trọng (2017)

  • Môn học “Thực tập điện 2” bao gồm một số kiến thức hữu ích cho kỹ sư điện khi làm việc ở những vị trí khác nhau trong ngành điện công nghiệp. Lãnh vực thiết kế và chế tạo máy điện: sinh viên sẽ được giới thiệu các phép tính cơ bản, sơ đồ dây quấn của máy biên áp và động cơ không đồng bộ Lãnh vực sửa chữ và bảo trì máy điện: sinh viên sẽ được giới thiệu cấu tạo lõi sắt, dây quấn, cách đấu dây, vận hành máy biến áp và động cơ không đồng bộ. Tài liệu này sẽ giúp sinh viên chủ động trong học tập, sinh viên chuẩn bị trước bài thực tập ở nhà và biết cách hoàn thành nhiệm vụ được giao.