Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đống, Thị Anh Đào (2020)

  • Sách KỸ THUẬT BAO BÌ THỰC PHẨM đã được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3/2005, đã tái bản vào tháng 3/2008, và được nâng lên thành “GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT BAO BÌ THỰC PHẨM” năm 2012, được bổ sung nhiều nội dung, kiến thức mới. Năm 2019 sách được tiếp tục hoàn thiện để cung cấp hệ thống kiến thức đầy đủ cho lãnh vực bảo quản, phân phối và thương mại thực phẩm. Kỹ thuật bao bì thực phẩm là sự ứng dụng hài hòa giữa ngành công nghệ chế biến - bảo quản thực phẩm với công nghệ vật liệu và kỹ thuật cơ khí, điện, tự động hóa. Bao bì bao gói thực phẩm thực hiện các chức năng: - Đảm bảo chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm sau quá trình xử lý chế biến cho đến khi tiêu dùng. - Thông tin và quảng cáo cho sản phẩm để thương mại. - Quản lý sản phẩm trong suốt quá trình phân phối ...