Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Phúc Khải; Dương, Thanh Long (2020)

  • Ngày nay, hệ thống điện đã được phát triển ngày càng lớn với rất nhiều thiết bị, vì vậy việc tính toán và quá trình vận hành hệ thống điện cũng phức tạp hơn. Hơn nữa, việc vận hành tối ưu là một xu hướng mới và rất cần thiết cho công tác vận hành hiệu quả hệ thống điện hiện đại. Hệ thống điện hiện đại cần có sự vận hành tin cậy và hiệu quả kinh tế với rất nhiều bài toán tối ưu cần giải quyết. Tuy nhiên, để ứng dụng vào thực tiễn các tính toán thì cần có các công cụ tin cậy và hiệu quả để thực hiện. Hiện nay, chương trình ETAP đã và đang trở thành một công cụ quan trọng và phổ biến trong tính toán thiết kế, quy hoạch và vận hành hệ thống điện. Chương trình ETAP ...