Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Ngọc Thi; Đỗ, Tiến Sỹ (2020)

  • Nhóm tác giả biên soạn tài liệu “Nghiên cứu khoa học - Phương pháp và kỹ thuật” với cấu trúc từng chương như sau: Chương 1 giải thích thế nào là một ý tưởng khoa học và làm thế nào để hình thành ý tưởng để phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Chương 2 phân tích tầm quan trọng của một nhóm nghiên cứu và hình thành thói quen xây dựng một nhóm nghiên cứu vững mạnh trong quá trình nghiên cứu khoa học. Chương 3 hướng dẫn cách tìm kiếm các tài liệu tham khảo để làm cơ sở hình thành ý tưởng khoa học, triển khai nghiên cứu và phân tích vấn đề nghiên cứu. Chương 4 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khảo, đồng thời giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo, cách liệt kê danh mục tài liệu tham khảo tự động để hỗ trợ cho việc soạn ...