Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Võ, Ngọc Điều (2020)

  • Trong những năm gần đây, tối ưu hóa đã trở nên phổ biến và được ứng rộng rãi trong các nghiên cứu ở các lĩnh vực khác nhau. Tối ưu hóa và phương pháp tối ưu đã được phát triển rất mạnh gần đây để giải quyết những bài toán lớn và phức tạp trong thực tiễn. Theo xu hướng phát triển của các phương pháp tối ưu gần đây, các phương pháp thông minh nhân tạo được phát triển rất nhanh để giải quyết những bài toán mà các phương pháp cổ điển không thể giải quyết được. Hơn nữa, các bài toán thực tiễn đặt ra ngày càng lớn và rất phức tạp, do đó các phương pháp tối ưu luôn luôn không ngừng được cải tiến và phát triển để tiếp cận những bài toán thực tiễn này. Ưu điểm của các phương pháp thông minh nhân tạo là có thể giải quyết được những bài toán phức tạp mà không đòi hỏi dạng toán học chuẩn, linh ...