Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đặng, Văn Vinh (2020)

  • Đại số tuyến tính có nhiều ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực: kinh tế, môi trường, công nghệ máy tính, xử lý tín hiệu, đồ họa, trí tuệ nhân tạo,… Với mong muốn giới thiệu các ứng dụng và các thuật toán của môn Đại số tuyến tính cho các kỹ sư tương lai và giảm thiểu lý thuyết để đảm bảo thời lượng giảng dạy của môn học không bị thay đổi.