Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Thanh Sơn Nam (2019)

 • Cuốn sách gồm có chín chương, tập hợp chủ yếu các dạng bài tập quan trọng của chương trình Hoá Hữu cơ dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật hoá học và được cập nhật từ các tài liệu tham khảo. Sinh viên sau khi giải xong bài tập này sẽ có khả năng hiểu rõ hơn và vận dụng được các nội dung quan trọng của phần lý thuyết đã được giảng dạy trong chương trình.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Kim Đính (2019)

 • Nội dung cuốn sách “Bài tập kỹ thuật điện” là lời giải chi tiết của tất cả các bài tập cuối chương của cuốn “Kỹ thuật điện”, đồng thời cung cấp thêm cho sinh viên và giảng viên một số bài tập khác để dùng trong giờ bài tập tại lớp hoặc chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra và thi cuối học kỳ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2019)

 • Tài liệu “Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương” được biên soạn nhằm bổ sung mọt số kiến thưc cần thiết, cùng như có nhiều bài tập phù hợp hơn với khối ngành Kỹ thuật, là nền tảng cho sinh viên dễ dàng tiếp cận kiến thức những môn chuyên ngành sau này.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Võ, Phán (2019)

 • Giáo trình “CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG VÀ THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG” được biên soạn làm giáo trình sử dụng cho sinh viên, học viên cao học các ngành xây dựng và cán bộ làm công tác địa kỹ thuật. Giáo trình giúp cho các sinh viên, học viên cao học có kiến thức về các phương pháp khảo sát địa kỹ thuật tại hiện trường như: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm nén ngang, thí nghiệm bàn nén hiện trường, thí nghiệm đo vận tốc song trong nền đất, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ - lý của đất trong phòng bằng các thiết bị hiện đại, nắm vững các phương pháp thí nghiệm hiện trường và ứng dụng các kết quả này trong việc thiết kế nền - móng, đặc biệt là trong việc thiết kế móng nông và móng cọc… cũng như khảo sát các thông số của đất ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lại, Khắc Liễm (2019)

 • Cơ học máy là môn học cơ sở kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên cứu nguyên lý cấu tạo, động học, động lực học của cơ cấu và máy. Nội dung của Cơ học máy là nghiên cứu nguyên lý cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu và máy nói chung, nhằm giải quyết hai bài toán cơ bản.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2019)

 • Quyển sách “Công nghệ chế biến thực phẩm” được biên soạn để giảng dạy môn học Công nghệ chế biến thực phẩm cho các sinh viên. Nội dung quyển sách được chia làm 3 phần: giới thiệu khái quát về thực phẩm và công nghệ thực phẩm; các quá trình kỹ thuật được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm; quy trình sản xuất một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công công nghiệp thực phẩm.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Nguyễn Hoàng Hùng (2019)

 • Quyển sách chuyên khảo này bao quát về công nghệ Jet Grouting ở Việt Nam và thế giới đến thời điểm hiện tại nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể giúp người đọc có thể áp dụng công nghệ Jet Grouting vào thực tế gia cố nền ở Việt Nam. Phương pháp thiết kế, quy trình thi công, kiểm tra chất lượng, và nghiệm thu được trình bày một cách chi tiết, kế thừa các thành quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, tài liệu này công bố các kết quả nghiên cứu về Jet Grouting của tác giả và nhóm nghiên cứu ở Việt Nam. Đề tài trọng điểm tiềm năng cấp Nhà nước, “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Phụt vữa cao áp (Jet Grouting) ở Việt Nam và phát triển thiết bị thi công Jet Grouting”, KC.03.TN.15/11-15, được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá xuất sắc vào ngày 26/3/2013 và đề tài cấp tỉnh 108...