Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Tấn Lộc; Lê, Tiến Thuần (2014)

 • Trong các phương tiện truyền thông tin, bản đồ có vị trí đặc biệt vì các mối quan hệ không gian được thể hiện trực tiếp trên bàn đồ phản ánh đầy đủ và trung thực thực tế khác quan. Sự phát triển khoa học về trái đất và các khoa học khác, đặc biệt việc ứng dụng tự động hóa trong bản đồ học đã mở đường cho việc tăng thêm các chuyên đề mới về bản đồ chuyên đề. Việc phát triển và gia tăng thông tin nhất là những thông tin định lượng làm xuất hiện khái niệm tiêu thụ nhanh thông tin. Con người tiêu thụ thông tin mà khả năng tiếp nhận và tiêu thụ là có hạn. Việc tiếp nhận và tiêu thụ phần lớn lại phụ thuộc vào việc biểu thị chúng bằng các phương pháp bản dồ và các khả năng đồ họa. Bản đồ học chuyên đề được biên soạn theo đề cương chương trình môn học Bản đồ chuyên đề của Khoa Kỹ thuật Xậ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Võ, Phán (2014)

 • Tài liệu “Các phương pháp khảo sát hiện trường và thí nghiệm đất trong phòng” được biên soạn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học các ngành Xây dựng và cán bộ làm công tác địa kỹ thuật. Tài liệu giúp cho sinh viên, hoc viên cao học có kiến thức về các phương pháp khảo sát địa kỹ thuật tại hiện trường như: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm đo vận tốc song trong nền đất, thí ghiệm xác định các chỉ tiêu cơ - lý của đất trong phòng bằng các thiết bị hiện đại, nắm vững các phương pháp thí nghiệm hiện trường và ứng dụng các kết quả này trong việt thiết kế nền - móng, đặc biệt là trong việc thiết kế móng nông và móng cóc… cũng như khảo sát các thông số của đất để nhập vào các phần mềm tính toán thông dụng hiện nay là Plax...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Võ, Phán (2014)

 • Tài liệu “Các phương pháp khảo sát hiện trường và thí nghiệm đất trong phòng” được biên soạn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học các ngành Xây dựng và cán bộ làm công tác địa kỹ thuật. Tài liệu giúp cho sinh viên, hoc viên cao học có kiến thức về các phương pháp khảo sát địa kỹ thuật tại hiện trường như: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm đo vận tốc song trong nền đất, thí ghiệm xác định các chỉ tiêu cơ - lý của đất trong phòng bằng các thiết bị hiện đại, nắm vững các phương pháp thí nghiệm hiện trường và ứng dụng các kết quả này trong việt thiết kế nền - móng, đặc biệt là trong việc thiết kế móng nông và móng cóc… cũng như khảo sát các thông số của đất để nhập vào các phần mềm tính toán thông dụng hiện nay là Plax...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Hữu Lộc; Lê, Ngọc Quỳnh Lam; Phạm, Công Bằng (2014)

 • Với chủ trương xây dựng Trường Đại học Bách khoa định hướng nghiên cứu, Nhà trường triển khai chương trình đào tạo Kỹ sư 140 tín chỉ với định hướng kiểm định ABET và áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường, đặc biệt nâng cao trình độ của kỹ sư Việt Nam, sẵn sàng làm việc đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Qua thời gian triển khai và đúc kết kinh nghiệm, Khoa Cơ khí đã hoàn thành việc xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, thay đổi phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học để đạt chuẩn đầu ra môn học và chương trình. Tài liệu này được tổng hợp từ các tài liệu liên quan, kết hợp các trải nghiệm triển khai, nhằm mục đích tập huấn để hỗ trợ các đơn vị trong Trường Đại học Bách khoa trong việc nâng cao chất lượng đào tạ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Đình Tuân (2014)

 • Cuốn sách “Cơ học kết cấu dành cho sinh viên kỹ thuật giao thông” trình bày những vấn đề liên quan lý thuyết đàn hồi, lý thuyết tấm, các phương pháp xác định chuyển vị, momem uốn, momen xoắn, lực cát, tác động lên hệ dầm, khung , giàn, tấm và vỏ. Sách được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh viên theo học các ngành trong lĩnh vực kỹ thuật giao thông: cơ học kết cấu thân tàu thủy, máy bay, xe các loại. Tài liệu chuyên ngành dùng biên soạn sách có xuất xứ từ các nhà nghiên cứu cơ học kết cấu máy bay, tàu thủy và các phương tiện vận tải đường bộ trong và ngoài nước soạn trong khoảng ba mươi năm gần đây. Những tài liệu dựa vào “Lý thuyết đàn hồi”, “Lý thuyết tấm” dựa trên các tài liệu kinh điển, sách ghi tại [8] [14] phần tài liệu tham khảo. Đề tài uốn dầm, xoắn dầm, uốn khung, ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Đình Tuân (2014)

 • Cuốn sách “Cơ học kết cấu vật liệu composite” trình bày những vấn đề chính yếu liên quan đến kết cấu, tính năng cơ học của vật liệu composite nhiều lớp. Vật liệu composite dạng tấm sandwich được đề cập trong sách. Cuốn sách diễn giải các vấn đề sau: - Đặc tính cơ học của vật liệu composite nói chung trong mô hình vi mô, - Đặc tính cơ học của vật liệu composite nhiều lớp xét ở dạng vật liệu không đẳng hướng, - Tính chất cơ học vật liệu composite nhiều lớp như vật liệu được gia công bằng phương pháp trán lớp, phương pháp ép chân không,… cấu thành từ nhiều lớp đơn và vật liệu sandwich,.. - Khảo sát dầm uốn, tấm uốn nhờ phương pháp phân tích kết cấu thông dụng kinh điển, - Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn phân tích độ bền kết cấu vật liệu composite. Cuốn sách biên soạn nhằm g...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Bùi, Ngọc Hùng (2014)

 • Bảo trì có vai trò rất quan trọng để đảm bảo cho các thiết bị hoạt động ổn định. Ngoài ra, đối với các thiết bị trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí, công tác bảo trì còn góp phần đáng kể trong việc giảm tiêu hao năng lượng của thiết bị. Giáo trình Công nghệ lạnh và điều hóa không khí trình bày những nguyên tắc cơ bản của hệ thống lạnh và điều hòa không khí nhằm mục đích phục vụ cho công việc lập kế hoạch và xây dựng các quy trình bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh và điều hòa không khí. Ngoài những kiến thức cơ bản của kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí phục vụ cho việc nghiên cứu môn học của sinh viên hệ cao đẳng ngành Bảo dưỡng Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, giáo trình còn cung cấp những kiến thức để sinh viên hệ cao đẳng nhưng của...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Phạm Huy Ánh (2014)

 • Tài liệu Điều khiển máy điện ứng dụng tính toán mềm được biên soạn đề cập đến các ứng dụng tính toán mềm, bao gồm mạng nơ rôn, lý thuyết mờ, thuật toán di truyền, thuật toán bầy đàn,… trong các bài toán điều khiển các loại máy điện quay thông dụng. Tài liệu có thể dùng tham khảo cho các học viên cao học ngành Thiết bị - Mạng - Nhà máy điện, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, trong đó các môn học Giải tích máy điện nâng cao và Điều khiển máy điện nâng cao. Tài liệu cũng rất có ích cho các học viên cao học ngành Tự động điều khiển trong các môn học về điều khiển thông minh và ứng dụng tính toán mềm. Tài liệu Điều khiển máy điện ứng dụng tính toán mềm gồm 8 chương: Chương 1 đến chương 6 trình bày các hướng chính của ứng dụng tính toán mềm tronh nhận dạng và...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Duy Thái (2014)

 • Trong quá trình sản xuất, muốn đảm bảo chất lượng của quá trình cũng như chất lượng sản phẩm làm ra, cần thiết phải thực hiện đo lường. Đo lương trong sản xuất dệt may có hai loại đối tượng chính là vật liệu dệt may và các quá trình công nghệ. Vật liệu may đa dạng và đa cấp chât lượng, do vậy việc đo lường đặc trưng vật liệu đặt ra nhiều yêu cầu chi tiết. Chất lượng và chủng loại thiết bị dệt phong phú nên việc đo lường được đặt ra như một yêu cầu tất yếu. Sinh viên ngành dệt may và cán bộ kỹ thuật trong ngành phải nắm được các nguyên tắc đo và sự vận dụng đo trong quá trình sản xuất một cách tường tận như công nghệ của từng quá trình. Ba vấn đề chính mà tài liệu để cập đến: Đo lường đặc trưng vật liệu dệt - đối tượng tác động của quá trình sản xuất; Đo lường các thông số kỹ thuật;...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Duy Thái (2014)

 • Trong quá trình sản xuất, muốn đảm bảo chất lượng của quá trình cũng như chất lượng sản phẩm làm ra, cần thiết phải thực hiện đo lường. Đo lương trong sản xuất dệt may có hai loại đối tượng chính là vật liệu dệt may và các quá trình công nghệ. Vật liệu may đa dạng và đa cấp chất lượng, do vậy việc đo lường đặc trưng vật liệu đặt ra nhiều yêu cầu chi tiết. Chất lượng và chủng loại thiết bị dệt phong phú nên việc đo lường được đặt ra như một yêu cầu tất yếu. Sinh viên ngành dệt may và cán bộ kỹ thuật trong ngành phải nắm được các nguyên tắc đo và sự vận dụng đo trong quá trình sản xuất một cách tường tận như công nghệ của từng quá trình. Ba vấn đề chính mà tài liệu để cập đến: Đo lường đặc trưng vật liệu dệt - đối tượng tác động của quá trình sản xuất; Đo lường các thông số kỹ thuật;...