Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lại, Khắc Liễm (2013)

 • Bài tập cơ học máy được biên soạn nội dung chương trình đào tạo các ngành Cơ khí Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Sách là tài liệu đi kèm với giáo trình Cơ học máy – tài liệu tham khảo [1] nên không có phần tóm tắt lý thuyết. Ngoài mục đích giúp sinh viên giải các bài tập trong quá trình học Cơ học máy, sách còn lập luận, đặt vấn đề, hướng dẫn để người đọc hiểu rõ hơn lý thuyết môn Cơ học máy. Để giải quyết một số bài tập, người đọc cần quan tâm đến phần phụ lục. Sách cũng có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên đang làm luận án tốt nghiệp hay trong quá trình công tác sau này khi có nhu cầu quan tâm đến nội dung Cơ học máy.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Văn Lăng (2013)

 • BÀI T ẬP CƠ SỞ TỰ ĐỘNG được chia làm bốn chương: Chương 1. Mô hình toán học: 46 bài. Đề cập đến mô hình toán học của phần tử và hệ thống qua hai cách biểu diễn bằng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái. Chương 2. Phân tích hệ thống: 44 bài. Thực hiện việc phân tích đánh giá hệ thống về ổn định, đáp ứng quá độ, sai số… Chương 3. Thiết kế hệ thống: 38 bài. Giới thệu một số bài tập về thiết kế hệ thống trên cơ sở các yêu cầu về chất lượng quá trình điều khiển. Chương 4. Hệ thống điều khiển số và phi tuyến: 43 bài. Xem xét các bài liên quan đến hệ thống điều khiển số và hệ phi tuyến.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Thanh Sơn Nam (2013)

 • Cuốn sách Bài tập hóa hữu cơ được biên soạn dựa trên đề cương môn học Hóa hữu cơ đang được giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật Hóa học của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Đây là chương trình Hóa hữu cơ dành cho sinh viên và học viên cao học ngành kỹ thuật hóa học với mục tiêu đào tạo theo diện rộng đồng thời có kỹ năng chuyên môn cao. Cuốn sách gồm chín chương, tập hợp chủ yếu các dạng bài tập quan trọng của chương trình Hóa hữu cơ dành cho sinh viên ngành kỹ thuật hóa học và được cập nhật từ các tài liệu tham khảo xuât bản từ năm 2007. Sinh viên sau khi giải xong các bài tập này có khả năng hiểu hơn và vận dụng được các nội dung quan trọng của phần lý thuyết đã đượcgiảng dạy trong chương trình. Tất cả các bài tập đều có đáp án chi tiết để sinh viên tham khảo s...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Thị Cư; Lê, Minh Cường; Trương, Trọng Tuấn Mỹ (2013)

 • Cùng với giáo trình Mạch điện I, II, Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Điện đã soạn thảo hai tập Bài tập Mạch điện I, II. Các bài tập được biên soạn theo nội dung các chương lý thuyết, gồm hai phần: Phần A. Các đề bài tập trong từng chương Phần B. Các bài giải mẫu, đáp số các đề bài tập và những hướng dẫn giải Phần C. Bài tập Mạch điện I là những hướng dẫn sơ lược một số lệnh cần thiết của phần mềm PSPICE, nhằm giúp sinh viên có thể tự giải các bài tập mà được yêu cầu giải trên máy tính

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Thị Thôn (2013)

 • Bài tập thiết kế kết cấu thép được biên soạn theo đề cương môn học “Kết cấu thép – gỗ” của Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trương Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Sách bao gồm các bài tập có chỉ dẫn lời giải và phần lý thuyết được tóm tắt theo từng chương đề cập đến cách tính toán các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép. Cách trình bày mang nhiều tính thực hành nhằm rèn luyện kỹ năng thiết kế thực tế hầu có thế giúp ích cho cán bộ thiết kế cũng như sinh viên của ngành xây dựng. Ngoài các phần dựa trên lý thuyết cơ bản được xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam, trong hầu hết các chương, tác giả đưa vào phần mở rộng dựa trên Tiêu chuẩn Hoa Kỳ và Tiêu chuẩn châu Âu.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thị Bé Bảy; Nguyễn, Dương Hùng (2013)

 • Bài tập vật lý đại cương - Phần cơ nhiệt, điện tử được biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức đã được trang bị để giải các bài toàn định tính, định lượng cũng như giải các bài toán tương tự các bài tập từ dễ đến khó đủ để sinh viên tự nâng cao trình độ của mình, qua đó nắm vững phần lý thuyết của môn học “Vật lý 1 - Vật lý 2” Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ngoài phần bài tập chính, lần biên soạn này tác giả bổ sung thêm những câu hỏi phục vụ cho việc thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Những câu hỏi này mang tính chất tham khảo. Nội dung tài liệu được chia làm ba phần: Phần 1. Phần bài tập cơ – nhiệt Phần 2. Phần bài tập điện – từ Phần 3. Phần câu hỏi trắc nghiệm tham khảo

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2013)

 • Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin. Nhằm thỏa mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích thực hiện các chức năng quản lý sản xuất: Dự báo nhu cầu DF, Quản lý chất lượng QM, Kiểm soát chất lượng QC,… Để thực hiện chức năng trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các công cụ: Kỹ thuật thống kê ST, Vận trù xác định DOR, Vận trù ngẫu nhiên SOR,… Cải tiến chất lượng là một chức năng quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống côn...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lại, Khắc Liễm (2013)

 • Cơ học máy được biên soạn theo đề cương môn học “Nguyên lý máy” Khoa Cơ khí Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Với mục đích giúp sinh viên dễ học hơn, tài liệu này được viết sát với nội dung sẽ giảng dạy trên lớp và lập luận, diễn giải đủ rõ để dễ hiểu. Tuy vậy tài liệu này cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những bạn đọc quan tâm đến nội dung cơ bản của Cơ học máy. Nội dung của tài liệu được phân bố thành mười ba chương: Chương 1. Cấu tạo cơ cấu Chương 2. Phân tích động học cơ cấu Chương 3. Phân tích lực cơ cấu Chương 4. Ma sát Chương 5. Cần bằng máy Chương 6. Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy Chương 7. Hiệu suất Chương 8. Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp Chương 9. Cơ cấu cam Chương 10. Cơ cấu bánh răng phẳng Chương 11. Cơ cấu...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Trung Trực (2013)

 • Cơ sở dữ liệu phân bố được biên soạn theo đề cương chương trình môn học Thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố - Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhằm mục đích giới thiệu về lý thuyết, các giải thuật và các phương pháp được sử dụng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân bố, các nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố và các chiến lược truy xuất cơ sở dữ liệu phân bố. Quyển sách này bao gồm sau chương: Chương 1. Giới thiệu tổng quan về cơ cở dữ liệu phân bố Chương 2. Giới thiệu sơ lược về cơ sở dữ liệu quan hệ và mạng máy tính Chương 3. Trình bày các mức trong suất của cơ sở dữ liệu phân bố và các chương trình ứng dụng truy xuất và cập nhật dữ liệu như thế nào tại các mức trong suất này Chương 4. Trình bày các bài toán thiết kế cơ ...