Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Ngô, Nhật Ảnh; Trương, Trọng Tuấn Mỹ (2018)

  • Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về trường điện từ cho sinh viên các ngành học: Điện, Điện tử, Viễn thông. Cuốn sách này được xây dựng trên cơ sở các định luật điện từ Maxwell, giới hạn thuyết điện từ kinh điển, không tương đối, phù hợp với đề cương chương trình môn học Trường điện từ của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.