Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Như Phong (2016)

  • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như: Kỹ thuật điện, kỹ thật xây dựng, kỹ thuật cơ khí,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng. Quản lý sản xuất, bao gồm các chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp với các nội dung như: quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, dự báo nhu cầu, thiết kế sản phẩm, hoạch định năng lực, thiết kế công việc, hoạch định sản xuất, hoạch định vật tư, hoạch định phân phối, quản lý dự án,…

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Như Phong (2016)

  • “Sản xuất tinh gọn” được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên đến người nghiên cứu ở ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Tài liệu giới thiệu về: Sản xuất tinh gọn, tư duy tinh gọn, tồn kho tinh gọn, mặt bằng tinh gon, kế hoạch tinh gọn, quản lý chuỗi giá trị, sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại và tương lai,…