Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Duy Cường (2018)

 • Cơ lý thuyết được biên soạn theo đề cương môn học Cơ lý thuyết của ngành Cơ khí và Xây dựng trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng yêu cầu trên, tác giả đã mạnh dạn đưa ra một số thay đổi trong phần trình bày nội dung và một số vấn đề đáng chú ý: phần tĩnh học, động lực học. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc, tài liệu dành khoảng 60% nội dung cho các ví dụ và bài tập tự làm. Trong đó một số bài tập tổng hợp xuyên suốt nội dung của môn học.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Trung Trực (2013)

 • Cơ sở dữ liệu phân bố được biên soạn theo đề cương chương trình môn học Thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố - Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhằm mục đích giới thiệu về lý thuyết, các giải thuật và các phương pháp được sử dụng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân bố, các nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố và các chiến lược truy xuất cơ sở dữ liệu phân bố. Quyển sách này bao gồm sau chương: Chương 1. Giới thiệu tổng quan về cơ cở dữ liệu phân bố Chương 2. Giới thiệu sơ lược về cơ sở dữ liệu quan hệ và mạng máy tính Chương 3. Trình bày các mức trong suất của cơ sở dữ liệu phân bố và các chương trình ứng dụng truy xuất và cập nhật dữ liệu như thế nào tại các mức trong suất này Chương 4. Trình bày các bài toán thiết kế cơ ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Quang Minh; Nguyễn, Ngọc Trí Huỳnh (2021)

 • Việc biên soạn cuốn sách “Cơ sở khoa học vật liệu” nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của cán bộ và sinh viên Khoa Công nghệ Vật liệu cũng như các ngành học liên quan. Nội dung chính của cuốn sách theo đề cương môn học cùng tên trong chương trình đào tạo.Những vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa các học thuyết về thành phần hoá, cấu trúc pha, công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu là nội dung quan trọng nhất được hướng tới trong nội dung cuốn sách. Bên cạnh các khái niệm cơ bản về khoa học và công nghệ vật liệu, những vấn đề khoa học vật liệu đương đại cũng được cập nhật.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Doãn Sơn (2020)

 • Sách “Cơ sở kỹ thuật gia công” được soạn thảo nhằm mục đích cung cấp cho người đọc kiến thức lý thuyết các phương pháp gia công, cơ sở tính toán và gia công chế tạo chi tiết một cách hiệu quả. Đặc biệt, sách được dùng làm tài liệu tham khảo cung cấp cho sinh viên theo học ngành cơ khí những kiến thức nền tảng về các quá trình sản xuất, gia công chế tạo trong thực tế hiện nay. Nội dung sách gồm tám chương liên quan chặt chẽ đến quá trình gia công cắt gọt kim loại. Trước tiên là trình bày các kiến thức tổng quan về quá trình sản xuất, máy công cụ, dụng cụ cắt, bản chất vật lý quá trình cắt, nhiệt cắt và tuổi thọ dụng cụ; kế đến là đi vào cụ thể các phương pháp gia công chế tạo như tiện, phay, bào, khoan, khoét, doa, chuốt, mài,… bằng cách trình bày nguyên lý và cách thức tính toán ch...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Lê Duy Khải (2017)

 • Sách “Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô” được biên soạn để phục vụ cho một phần của môn học “Thiết kế ô tô” giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, trường Đại học Bách khoa TP HCM. Đồng thời, sách cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học có chuyên ngành Ô tô, các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư các nhà máy ô tô trong nước. Nội dung sách trình bày phương pháp luận thiết kế ô tô, các thông số và thiết kế bố trí chung ô tô, thiết kế khí động học ô tô.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn (2018)

 • Tài liệu này tập trung chính vào lời giải giải tích và giới thiệu các công cụ phân tích về kết cấu và chức năng, từ đó người thiết kế có thể dự đoán khả năng làm việc và kế hoạch duy tu kết cấu áo đường. Tài liệu gồm 7 chương với các nội dung chính như sau: Giới thiệu chung về kết cấu áo đường; Ứng suất và biến dạng trong kết cấu áo đường mềm; Ứng suất và biến dạng trong kết cấu áo đường cứng; Tải trọng và lưu lượng giao thông; Một số phương pháp thiết kế kết cấu áo đường; Công cụ phân tích để thiết kế áo đường mềm; Hệ thống quản lý mặt đường.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Đình Tín (2013)

 • Cuốn sách “Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt” được Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh in lần đầu tiên vào năm 1996, nhằm phục vụ cho đào tạo sinh viên các ngành: Hệ thống thiết bị năng lượng nhiệt, Cơ khí động lực, Thiết bị máy hóa chất và một số ngành có liên quan đến kiến thức này. Đúc kết kinh nghiệm sử dụng nhiều năm ở các trường đại học kỹ thuật, do nhu cầu mới về đào tạo, tác giả biên soạn lại, có bổ sung thêm một số vấn đề mới cho phù hợp và đổi tên là “Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt”. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, các kiến thức về truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt có liên quan đến hầu hết các ngành khoa học ở mức độ khác nhau. Do đó, sách này ngoài việc phục vụ trực tiếp cho đào tạo các ngành c...