Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Tiến Đạt (2014)

 • Thực hiện chủ trương cái cách giáo dục đào tạo đại học và bước đầu ứng dụng đào tạo tín chỉ, cuốn sách Vẽ cơ khí được biên soạn nhằm mục tiêu đó, dựa trên cơ sở chương trình đề cương môn học Vẽ kỹ thuật đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo bạn hành năm 1990. Nội dung chính của cuốn sách nhằm hoàn thiệt phần cơ bản Vẽ kỹ thuật - Hình học họa hình; đồng thời nâng cao thêm một bước về khả năng biểu diễn, sử dụng các tài liệu, tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật - nhằm phục vụ cho bản vẽ, hồ sơ thiết kế sau này, trước mắt nhằm giúp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp trong trường đại học. Ở cuối sách này, tác giả có sử dụng các TCVN, ISO hiện hành, trên vài hình vẽ còn lưu lại những danh từ tiếng Nga – Anh để bạn đọc có thể tham khảo. Cuốn Vẽ cơ kh...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Võ, Tường Quân (2016)

 • Tài liệu dành cho sinh viên các hệ đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành cơ khí, cơ điện tử, điện – điện tử và các ngành khác có liên quan. Khi biên soạn, tác giả có tham khảo một số sách chuyên ngành, tài liệu của nhà sản xuất, giáo trình môn học của một số trường trong và ngoài nước để giáo trình vừa đạt yêu cầu về nội dung không chỉ phù hợp cho đối tượng là sinh viên mà còn phù hợp cho những đối tượng cần tham khảo. Tài liệu được biên soạn với mục đích giúp người học tiếp cận nhanh nhất và dễ hiểu nhất đối với vi điều khiển. Quyển sách gồm 11 bài thực hành từ đơn giản đến phức tạp.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Văn Trung (2012)

 • -

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lâm, Minh Triết; Nguyễn, Phước Dân; Nguyễn, Thanh Hùng (2013)

 • Tài liệu này được biên soạn, cải tiến và bổ sung từ cuốn “Xử lý nước thải – Tình toán thiết kế công trình” xuất bản năm 1974 - Đại học Xây dựng Hà Nội, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên tham khảo cách tính toán và thiết kế công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng hơn khi làm đồ án môn học, luận án tốt nghiệp và tham khảo để nghiên cứu tính toán thiết kế các hệ thống xủa lý nước thải khi ra công tác. Hiện nay, chúng ta còn thiếu rất nhiều các nghiên cứu cơ bản đề xác định các thông số tính toán thiết kế của các công trình đơn vị trong công nghệ xử lý nước thải. Do vậy, trong tài liệu này có giới thiệu một số mô hình và phương pháp nghiên cứu để giúp sinh viên làm quen cách tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm, xác định các thông số tí...